Klimat

Jak bardzo uważacie na zużycie wody?

Wiemy, jak cennym surowcem jest woda, dlatego też podejmujemy wiele starań, by obchodzić się z nią w jak najbardziej oszczędny sposób.Najwięcej wody oszczędzamy stosując bawełnę Cotton made in Africa, ponieważ podczas jej produkcji dopuszczalne jest wykorzystanie wyłącznie deszczówki. Pozwala to na oszczędność ok. 2000 litrów wody na każdym kilogramie bawełny. Ponadto zamierzamy w najbliższej przyszłości zrealizować trzy dalsze pionierskie projekty mające na celu oszczędność wody.

Jeden z tych projektów właśnie powstaje: wspólnie z naszymi partnerami założyliśmy w Wietnamie przedsiębiorstwo o nazwie CleanDye, w którym w przyszłości będzie stosowana rewolucyjna metoda farbowania tekstyliów. Dzięki niej będziemy oszczędzać ok. 25 litrów wody na każdej koszulce, a stosowany CO₂ będzie ponadto w 95% ponownie wykorzystywany. Oprócz tego będziemy mogli zrezygnować z użycia chemikaliów procesowych. Oznacza to potrójne korzyści dla środowiska naturalnego.

Rewolucyjna jest dla nas przy tym nie tylko sama nowa technologia, lecz także fakt, że po raz pierwszy inwestujemy bezpośrednio w łańcuch dostawczy. Jako współwłaściciel nowo wybudowanej fabryki możemy bezpośrednio w miejscu produkcji realizować nasze wysokie wymagania i standardy i rozwijać je we własnym, wyznaczonym przez nas tempie.

W jaki sposób Wasi dostawcy mogą redukować emisję CO2?

Na przykład poprzez CPI2

CPI2 to inicjatywa przedsiębiorcza, której celem jest obniżanie zużycia energii również u naszych dostawców, a dzięki temu przyczynianie się do ochrony klimatu. CPI2 stwarza zakładom produkcyjnym możliwość znacznego obniżenia zużycia energii, a przez to zmniejszenia ich „odcisku węglowego“. Podstawą CPI2 jest program online wspierający zakłady produkcyjne w bardziej efektywnym i oszczędnym zużywaniu energii na rzecz lepszego klimatu dla nas wszystkich!

W jaki sposób gwarantujecie odpowiedzialne stosowanie chemikaliów?

W niektórych procesach produkcji tekstyliów konieczne jest wykorzystywanie chemikaliów m.in. do farbowania, prania lub drukowania. Ważnym jest przy tym dla nas, aby użycie tych chemikaliów nie miało negatywnych skutków dla człowieka i środowiska naturalnego.

Dlatego też już od lat ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby stworzyć strategię zarządzania chemikaliami, mającą na celu wykorzystanie alternatywnych rozwiązań, które w ciągły sposób redukowałyby negatywne skutki stosowania chemikaliów dla środowiska. We współpracy tej stawiamy przede wszystkim na pomoc na rzecz samopomocy. Obejmuje ona tzw. self-assesments czyli własną ocenę (np. przy pomocy modułu chemikaliów CPI2) oraz kompleksowe szkolenia z zakresu właściwego i bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami, odpowiedzialnej utylizacji wszystkich wykorzystanych materiałów, a także zasadniczo redukcji użycia chemikaliów. Przy tym wszystkim oczywiście również i produkt końcowy poddajemy kontroli pod względem spełniania przez niego naszych wymogów.

Co robicie w swoim przedsiębiorstwie na rzecz ochrony klimatu?

Unikamy, zmniejszamy i wykorzystujemy ponownie…

Także w siedzibach naszego przedsiębiorstwa kwestie ochrony środowiska i klimatu zajmują bardzo ważne miejsce. W tym przypadku stawiamy na zasadę unikania, zmniejszania i ponowego wykorzystywania zasobów.

Tym samym staramy się podczas pracy unikać niepotrzebnego zużywania energii, zmniejszać zużycie prądu i możliwie jak najwięcej surowców wtórnych ponownie wykorzystywać.

A robimy to wszystko, ponieważ tylko poprzez unikanie, zmniejszanie i ponowne wykorzystanie surowców możemy wszyscy wspólnie chronić nasze środowisko naturalne i klimat.

Tak zrobię!

Zamawiaj odzież tylko w swoim rozmiarze! Każda przesyłka zwrotna oznacza dodatkowy transport obciążający środowisko.

do góry