Kodeks postępowania

Czy wszyscy dążycie do jednego celu?

Tak, i posiadamy do tego swego rodzaju kompas. Wyznacza on kierunek, w którym muszą podążać wszyscy, którzy z nami pracują.

W przypadku współpracy z naszymi dostawcami i partnerami kierujemy się szczegółowo określonymi zasadami. Wszyscy, którzy chcą z nami i dla nas pracować muszą obrać ten sam kierunek, co my. Nasz tzw. CODE OF CONDUCT (Kodeks postępowania) opiera się m.in. na zasadach Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przestrzeganie Praw Człowieka jest wytyczną dla wszystkich.

To, czego pragniemy, to zdrowe i bezpieczne miejsca pracy dla wszystkich pracowników, regulowany czas pracy, godne wynagrodzenia, wolność organizowania zgromadzeń i tworzenia organizacji, ochrona środowiska naturalnego i zwalczanie korupcji.

Drogę tą możemy przemierzać tylko wszyscy razem.

Czy możecie poprawiać również warunki pracy?

Tak. I to też czynimy.

O przestrzeganie Kodeksu Postępowania CODE OF CONDUCT oraz ciągłe ulepszanie warunków pracy dba nasz program socjalny. Razem z nim pragniemy stworzyć zdrowe i bezpieczne miejsca pracy w zakładach produkcyjnych naszych dostawców, zapewnić regulowane godziny pracy, płacić godne wynagrodzenia, gwarantować wolność organizowania zgromadzeń, tworzenia organizacji i związków, wykluczyć pracę przymusową i pracę dzieci. Sprawdzają to w zakładach naszych dostawców niezależne kontrole (tzw. audyty).

Na podstawie zdobytego rozeznania możemy wdrażać konieczne działania polepszające dotychczasowe struktury. Dodatkowo oferujemy szkolenia i warsztaty. Także one przyczyniają się do ciągłej poprawy warunków pracy. Pop up 10: Code of Conduct jest zobowiązującym kodeksem postępowania dla naszych dostawców i partnerów. Opiera się on m.in. na zasadach Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dostawcy otrzymują zgodę na podjęcie produkcji dla nas tylko po wcześniejszym przedłożeniu dowodów na dotrzymanie minimalnych socjalnych standardów. W banku danych dla całego koncernu w przejrzysty sposób możemy śledzić aktualny status i w porę zidentyfikować potrzebę działań. Ponadto w kontekście zrównoważonego partnerstwa przywiązujemy dużą wagę do rozwoju naszych dostawców i inwestujemy w kompleksowe programy rozwojowe. Otto Group przejmuje koszty 10-miesięcznego programu szkoleniowego, którego celem jest umożliwienie fabrykom i pracownikom zrozumienia wymagań i przejęcia odpowiedzialności za ich implementację. Długoterminowa, strategiczna partnerska współpraca z naszymi dostawcami jest dla nas bardzo ważna, ponieważ tylko wspólnie możemy coś osiągnąć. Do wiosny 2017 roku około 240 fabryk wzięło udział w programie szkoleniowym.

Co jeszcze obejmuje Wasz program socjalny?

Aby jeszcze bardziej podkreślić znaczenie socjalnych standardów na całym świecie, Otto Group (do której należy także bonprix) uczestniczy w inicjatywach międzynarodowych organizacji.

Np. jako członek założycielski inicjatywy, BSCI która zrzesza na chwilę obecną ponad 1500 przedsiębiorstw na całym świecie. Celem BSCI jest ciągłe ulepszanie warunków pracy w międzynarodowym łańcuchu tworzenia wartości dodanej. W jej ramach przeprowadzane są niezależne kontrole (tzw. audyty) w zakładach dostawców.

Wspólnie z międzynarodowymi organizacjami Otto Group podpisała porozumienie o ochronie przeciwpożarowej i bezpieczeństwie budynków w fabrykach tekstylnych w Bangladeszu:

Po to, aby wszyscy, którzy produkują nasze artykuły pracowali w bezpiecznych warunkach.

Szwaczka obrabia bawełnę (CmiA, Afryka Zachodnia) © Paul Hahn
Co dokładnie robicie w ramach „Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh“?

Porozumienie to stawia sobie za cel zapewnienie wszystkim pracownikom w fabryce tekstylnej w Bangladeszu zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Otto Group współtworzyła i podpisała  Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. (Porozumienie odnośnie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu) w 2013 roku, jako reakcję na zawalenie się budynku fabrycznego Rana Plaza. Celem porozumienia jest zapewnienie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy dla pracowników.

Porozumienie „Accord“ zawiera z tego też względu zobowiązujące, przejrzyste regulacje odnośnie niezależnych inspekcji z raportami dostępnymi do publicznego wgldu. Działania w zakresie remontów są obowiązkowe, a międzynarodowi zleceniodawcy przejmują część ich kosztów.

W jaki sposób sprawdzane są warunki pracy u waszych dostawców?

Celem kształtowania standardów socjalnych u wszystkich naszych dostawców na wysokim poziomie kierujemy się w naszych działaniach uznawanymi standardami.

Otto Group, do której należy bonprix, jest na przykład członkiem założycielskim BSCI, globalnej inicjatywy zliczającej w międzyczasie na całym świecie ponad 1500 przedsiębiorstw. Ponadto uznajemy zaświadczenia według międzynarodowego standardu SA8000. Oprócz tego w Otto Group stworzyliśmy własny standard, który nadaje się do stosowania na całym świecie.

Czy działacie także w Sojuszu na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu tekstylnego

Tak, jesteśmy jego członkiem.

Od czerwca 2015 r Otto Group jest członkiem powołanego przez rząd federalny Sojuszu na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu tekstylnego (Textilbündnis) . Celem Sojuszu skupiającego oprócz przedsiębiorstw przemysłowych również organizacje pozarządowe oraz polityczne jest ciągła poprawa standardów ekologicznych i socjalnych w tekstylnym łańcuchu tworzenia wartości dodanej. Otto Group od samego początku wspierała ideę Sojuszu i aktywnie współdziała przy rozwoju jego celów i działań.

do góry