Łańcuch dostawczy

Czy wiecie jaka drogę pokonuje t-shirt aby trafić do klienta?

Zanim t-shirt trafi bezpośrednio do naszego sklepu lub przez zamówienie w sklepie internetowym do Twoich rąk, ma już za sobą długą podróż. Nasza moda, meble i tekstylia domowe trafiają do nas od ponad 400 dostawców z ponad 30 krajów na całym świecie. Z naszymi najważniejszymi partnerami łączy nas średnio 10-letnia współpraca. I to ona stanowi właśnie podstawę do wspólnych starań o ciągłe doskonalenie i ulepszanie procesów. Nadrzędną kwestią jest dla nas zaufanie i obustronne zrozumienie.

Stawiamy sobie samym wymóg znajomości zasadniczych warunków i podmiotów współdziałających w procesie produkcji pojedynczych elementów naszych produktów. Tylko w ten sposób możemy zagwarantować, że nasze standardy socjalne i ekologiczne są dotrzymywane w łańcuchu dostawczym.

Pierwszym krokiem ku temu było stworzenie przez nas solidnej podstawy - kontroli i wspierania naszych bezpośrednich dostawców i ich fabryk w ramach programu socjalnego lub strategii zarządzania chemikaliami. Drugi krok to stworzenie przez nas przejrzystości na głębszych szczeblach łańcucha dostawczego. Postawiliśmy sobie za cel wspólnie z 5 naszymi najważniejszymi dostawcami ujawnić poddostawców. Tylko wtedy i w ten sposób możemy zidentyfikować i zapobiegać największym ryzykom na płaszczyźnie socjalnej, ekologicznej i ekonomicznej na głębszych szczeblach łańcucha dostawczego. Tekstylny łańcuch dostawczy jest jednak nadal ciągle jeszcze bardzo złożony. Rozpoczęliśmy wspólnie z naszymi dostawcami szukać i udzielać odpowiedzi na pierwsze pytania, mimo tego wiele pytań i kwestii pozostaje nadal otwartych. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy „prześwietlać“ znaczące głębsze szczeble łańcucha dostawczego i rozwijać proces, który będzie nadawał się do zastosowania u wszystkich innych dostawców.

Czy dany t-shirt ma rzeczywiście za sobą podróż po całym świecie, zanim kupię go u Was?

Tak, w większości przypadków rzeczywiście tak jest.

Nasza moda i tekstylia domowe trafiają do nas od ponad 400 dostawców z ponad 30 krajów na całym świecie. Tak więc, zanim jeden przykładowy t-shirt trafi w Twoje ręce, ma już za sobą długą podróż.

Drogi transportu © iStock, fotograf: narvikk
Jak wygląda taka przykładowa podróż?

Podróż ta zaczyna się właściwie zawsze u nas w Hamburgu. Tutaj nasze zespoły projektantów i działy zakupów tworzą na początku projekt danego t-shirtu. W tym samym czasie rośnie już bawełna do jego produkcji. Po jej zbiorach przetransportowywana jest ona przykładowo do Indii. Tam też z surowca naturalnego powstaje materiał: z włókien powstaje przędza, z przędzy materiał, z którego w efekcie końcowym zostaje uszyty t-shirt. Tym samym nasz t-shirt jest już prawie u celu swej podróży. Ostatni jej etap pokonuje razem z wieloma innymi produktami w kontenerze na statku, aż dobije do północnoniemieckiego portu, z którego zostaje przewieziony do naszego magazynu. Stamtąd już niewielka droga do naszego sklepu internetowego lub na strony katalogowe.

Ale tak naprawdę „w końcu w domu“ taki t-shirt jest naprawdę wtedy, gdy trafia w Twoje ręce, zakładasz go i nosisz.

Trasa podróży wybranego t-shirtu

Co tak właściwie jest ważne w przypadku zrównoważonej produkcji?

Nie da się na to pytanie odpowiedzieć jednym zdaniem, ponieważ istnieje wiele ważnych aspektów, jeśli chodzi o zrównoważoną produkcję naszych artykułów. Są to m.in.: stosowanie zrównoważonych materiałów, czy też przyjaznych dla środowiska procesów, bezpieczne stosowanie chemikaliów, jak również warunki pracy w miejscu produkcji. Ważnym jest dla nas współgranie wszystkich tych aspektów i zdefiniowanie wspólnie z naszymi partnerami, w jaki sposób produkcja naszych artykułów może mieć zrównoważony charakter. Dzięki takim działaniom jak program socjalny, zarządzanie chemikaliami, czy też zastosowanie nowych technologii udało nam się już w wielu punktach i miejscach osiągnąć duże postępy. Bazując na nich pragniemy jednak stale myśleć o dalszych, większych celach i systematycznie wdrażać kolejne aspekty zrównoważonego rozwoju. Wspólnie z jednym z naszych najważniejszych dostawców pokazujemy, jak wygląda wzorowa zrównoważona produkcja uwzględniająca socjalne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty. Wiemy bowiem, że każdy zyskuje z takiego rozwoju - my, nasi partnerzy oraz nasi klienci- ponieważ zrównoważona produkcja oznacza przede wszystkim uczciwą, przyjazną dla środowiska i efektywną produkcję. Teraz i w przyszłości.

do góry