Twoja praca będzie polegała na zapewnieniu utrzymania ciągłości pracy i sprawności technicznej maszyn, urządzeń technologicznych...

Aplikuj

Miejsce pracy: Łódź 

TWOJA PRACA BĘDZIE POLEGAŁA NA: 
• zapewnieniu utrzymania ciągłości pracy i sprawności technicznej maszyn, urządzeń technologicznych; 
• rozwiązywaniu problemów związanych z procesem produkcji w zakresie utrzymania ruchu; 
• organizowaniu przeglądów, konserwacji i remontów maszyn oraz urządzeń w oparciu o instrukcje eksploatacji wydane przez producentów; 
• wykonywaniu czynności montażowych i demontażowych niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń oraz maszyn; 
• konserwacji oraz naprawach urządzeń produkcyjnych; 
• analizie stanu technicznego urządzeń, maszyn, instalacji eksploatowanych w budynku produkcyjnym; 
• planowaniu dostaw w celu zapewnienia części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym; 
• współpracy na poziomie operacyjnym z zewnętrznymi firmami serwisowymi w zakresie zabezpieczenia i utrzymania wymaganego stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz instalacji; 
• nadzorowaniu realizacji projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego; 
• prowadzeniu i aktualizowaniu dokumentacji technicznej w zakresie realizowanych prac utrzymaniowych; 
• udziale w komisjach odbioru technicznego i przekazywaniu do eksploatacji środków trwałych. 

Dołącz do naszego zespołu, mamy Ci wiele do zaoferowania, m.in.: 
• pracę w międzynarodowej firmie; 
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę; 
• pakiet prywatnej opieki medycznej; 
• kartę sportową w atrakcyjnej cenie; 
• ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach; 
• pakiet świadczeń socjalnych; 
• nagrody za staż pracy; 
• owocowe wtorki; 
• dofinansowanie posiłków. 

OCZEKUJEMY: 
• wykształcenia średniego technicznego lub wyższego technicznego(Technik/Mechanik/Elektryk/Mechatronik); 
• znajomości nowoczesnych technik organizacji utrzymania ruchu; 
• bardzo dobrej znajomość rysunku technicznego; 
• umiejętności niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności maszyn oraz urządzeń; 
• zdolności do koordynowania wykonywanych prac remontowo – serwisowych; 
• doświadczenia na stanowisku związanym z utrzymaniem ruchu; 
• świadectw kwalifikacyjnych E w zakresie: obsługi, konserwacji, remontu, montażu czy prac kontrolno-pomiarowych dla grupy 1 urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV;
• gotowości do pracy w systemie dwuzmianowym; 
• znajomości języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym, co będzie dodatkowym atutem. 

Oferty prosimy przesyłać poprzez przycisk ''Aplikuj''.