Jakie wymagania stawiacie wobec produkcji waszych produktów?

Tell me

Bardzo wysokie, ponieważ tylko w ten sposób możemy zarówno w procesie produkcji, jak również podczas transportu naszych produktów w równym stopniu chronić człowieka i środowisko!

Podejmujemy wiele działań, aby przykładowo chronić surowce lub zmniejszyć emisję szkodliwych substancji w ramach naszego łańcucha dostawczego. Wspólnie z naszymi partnerami inwestujemy w innowacyjne metody produkcyjne i staramy się stale optymalizować nasze drogi transportu. A ponieważ niektóre cele można lepiej osiągnąć połączonymi siłami, to działamy jako członek Otto Group w różnych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak na przykład w Sojuszu na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu tekstylnego.

Tell me more...

Kliknij na pytanie, aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach z zakresu ochrony środowiska, zarządzania łańcuchem dostawczym i naszego członkostwa w Sojuszu na rzecz zrównoważonego rozwoju przemysłu tekstylnego.

Jak obchodzicie się z surowcami naturalnymi?Przyrodnicze zasoby
Czy Wasi dostawcy mogą także redukować emisję CO2? Klimat
Czy możecie również obniżać emisję CO2? Transport towarów
Widok doków ładunkowych z lotu ptaka © shutterstock, fotograf: AlexKol Photography
do góry