W jakich warunkach produkowane są Wasze produkty?

Tell me

Moda w korzystnej cenie i jednocześnie produkowana w sprawiedliwych warunkach nie stanowi dla nas sprzeczności, co więcej jest naszym wymogiem i motorem działań.

Pragniemy, aby każdy produkt, który kupujesz u nas został wyprodukowany w godziwych, sprawiedliwych warunkach pracy. Nasze wymogi, które stawiamy sobie samym i naszym dostawcom są też z tego powodu bardzo wygórowane. Zachowanie międzynarodowych standardów w tym zakresie jest dla nas czymś zupełnie oczywistym. Są one ujęte w tzw. Code of Conduct (Kodeks postępowania) Otto Group, do której należy również bonprix. Odpowiada on m.in. treściom Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Przy pomocy naszego programu socjalnego kontrolujemy przestrzeganie zasad Kodeksu Postępowania i dbamy o poprawę warunków pracy.

Tell Me More...

Kliknij na pytanie, aby dowiedzieć się więcej o warunkach pracy w całym naszym łańcuchu dostawczym i o naszym Kodeksie postępowania.

Czy dany t-shirt ma za sobą rzeczywiście podróż po całym świecie, zanim kupię go u Was?Łańcuch dostawczy
Czy wszyscy dążycie do jednego celu? Kodeks postępowania
do góry