Strategia

W jaki sposób czynicie swoje przedsiębiorstwo jeszcze bardziej zrównoważonym?

Wykorzystując zasoby Ziemi do budowania naszego sukcesu czujemy się zobowiązani i odpowiedzialni pod każdym względem do ich ochrony.

Wymagania, które stawiamy sobie samym to stawanie się coraz lepszym oraz budowanie na tym, co już osiągnęliśmy. Oddaje to nasza strategia oparta na założeniach dewizy „meet&exceed”. Meet & exceed opisuje współdziałanie dzisiaj i jutra. W jakim miejscu znajdujemy się dzisiaj i gdzie możemy być jutro? Jakie cele realizujemy dziś i jakie cele wynikają logicznie w następnym kroku z dzisiejszych działań? Jeszcze bardziej konkretnie: w których procesach kryje się potencjalne lub oczywiste ryzyko dla człowieka i środowiska i jakie działania musimy jako pierwsze podjąć, aby zminimalizować te zagrożenia? Aby systematycznie to badać, posługujemy się procesem imPact Otto Group: identyfikujemy i ustalamy priorytety, rozwijamy działania i wdrażamy je w ramach naszej pierwszej własnej strategii zrównoważonego rozwoju bonprix. Nieprzerwanie mamy na uwadze aktualne cele Corporate Responsibility Otto Group, jednakże poszerzamy nasz punkt uwagi o nowe ambitne cele.

Ważnym jest dla nas ciągłe obserwowanie i wyciąganie wniosków z postawionych sobie celów, osiągniętego postępu i podejmowanych działań celem identyfikacji i zmniejszania zagrożeń, ale także możliwości adaptacji naszej strategii wszędzie tam, gdzie znaczące zmiany tego wymagają. Osiągnęliśmy już postęp w wielu punktach i pragniemy bazując na tym w dalszym stopniu i systematycznie rozwijać kolejne aspekty zrównoważonego rozwoju. W tym celu zdefiniowaliśmy trzy obszary naszych działań: Produkty, Procesy i Partnerzy. W jasny i prosty sposób wyjaśniamy, w jaki sposób pragniemy osiągnąć nasze cele w tych obszarach. Dlatego też na każde z Twoich pytań odnośnie zrównoważonego rozwoju w naszym przedsiębiorstwie możemy udzielić precyzyjnej odpowiedzi „How we make...”. „How we make” opisuje, w jaki sposób tworzymy w bonprix jeszcze bardziej zrównoważone produkty, procesy i partnerskie stosunki. A to wszystko, ponieważ to, jakie decyzje podejmujemy dziś ma wpływ na to, jak jutro będziemy żyć. Kliknij na poniższe strony i dowiedz się, co robimy w bonprix na rzecz coraz bardziej zrównoważonego rozwoju naszej firmy.

Nasze konkretne cele to dążenie w przyszłości do zwiększenia zrównoważonej produkcji mody także poza asortymentem tekstyliów bawełnianych oraz stworzenie ekologicznych standardów dla kategorii obuwia. Razem z naszym systemem zarządzania chemikaliami wspieramy już teraz naszych dostawców w formie szkoleń np. w zakresie obchodzenia się i utylizacji chemikaliów. Projekty te pragniemy dalej rozbudowywać.

Produkty: nasze cele:

Pragniemy kształtować nasze procesy i działania w coraz bardziej zrównoważony sposób. Czynimy to rozwijając krok po kroku siedzibę naszej firmy w Hamburgu „Sustainable Campus“, czyli zrównoważony kampus oraz stale udoskonalając nasze opakowania i przesyłkę tak, aby generowały one w przyszłości znacznie mniejsze zużycie surowców. Postawiliśmy sobie również za cel wdrażania projektów bezpośrednio w łańcuchu dostawczym pragnąc chronić tak cenny surowiec, jakim jest woda. Jeden z nich startuje już teraz: farbowanie tekstyliów bez wykorzystania wody w naszym nowym Joint Venture CleanDye.

Procesy: nasze cele:

Ponosimy odpowiedzialność za to, w jaki sposób powstają nasze produkty. I stawiamy wysokie wymagania naszym partnerom odnośnie ich warunków pracy i produkcji. Nasza uwaga obejmuje przy tym zarówno pozyskiwanie surowców np. bawełny, poprzez wyciananie, aż po konfekcjonowanie produktów. Oddaje to naszą całościową strategię działań obejmującą wszystkie aspekty socjalne, ekologiczne i ekonomiczne. Tylko wspólnie z naszymi partnerami możemy przyjrzeć się całemu łańcuchowi dostawczemu i w ten sposób zidentyfikować punkty ryzyka. Tylko w formie wspólnych działań możemy je zminimalizować. Dlatego też partnerstwo jest dla nas zasadniczym elementem naszego sukcesu!

Partnerzy: nasze cele

  • Wspólnie z jednym z naszych dostawców pokazujemy, jak wygląda wzorowa zrównoważona produkcja, obejmująca wszystkie aspekty ekologiczne, socjalne i ekonomiczne.
  • Wspólnie z naszymi 5 najważniejszymi dostawcami tworzymy przejrzystość na ważnych głębszych szczeblach łańcucha dostawczego, aby na tej podstawie zminimalizować zagrożenia dla człowieka i środowiska.
  • Rozwijamy proces ujawniania znaczących głębszych szczebli łańcucha dostawczego
do góry