Polityka prywatności

Informacja o ochronie danych bonprix.pl

Polityka prywatności bonprix Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (93-232) ul. Lodowa 101 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000114651

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a Państwa zaufanie i ochrona Państwa prywatności są dla nas ważne. W związku z tym my, bonprix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("bonprix" i/lub "my" i/lub "podmiot odpowiedzialny"), informuje Państwa w poniższych informacjach o ochronie danych oraz o przetwarzaniu danych osobowych prowadzonym przez nas w naszym sklepie internetowym i naszej aplikacji zgodnie z Roazporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) i ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem poczta@bonprix.pl

Spis treści


1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych
2. Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych
3. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią oraz kategorie odbiorców
3.1. Ustanowienie, wykonanie lub rozwiązanie umowy
3.1.1. Przetwarzanie danych przy zawieraniu umowy
3.2. Przetwarzanie danych do celów reklamowych (bez plików cookie / danych śledzących)
3.2.1. Reklama drogą pocztową
3.2.2. E-mailowa reklama podobnych towarów i usług
3.2.3. Biuletyn informacyjny
3.2.4. Badania rynku i opinii publicznej
3.2.5. Prawo do sprzeciwu/odwołania
4. Obecność w sieci i optymalizacja strony internetowej (za pomocą plików cookie), w tym zgoda
4.1. Pliki cookie - Informacje ogólne i wymagania dotyczące zgody
4.2. Opcje interwencji / ustawienia przeglądarki
4.3. Zarządzanie zgodami
4.4. Zgoda na korzystanie z poszczególnych usług online/zbieranie danych do śledzenia
4.4.1. Technicznie niezbędne pliki cookie / niezbędne (nie jest wymagana zgoda)
4.4.2. Zgoda na pliki cookie do analizy
4.4.3. Zgoda na pliki cookie do celów marketingowych
5. Marketing w mediach społecznościowych i wtyczki społecznościowe
5.1. Marketing w mediach społecznościowych
5.2. Wtyczki społecznościowe
5.2.1. Facebook "Share"
5.2.2. Pinterest "Pin-it
6. Ochrona Państwa danych w koncie klienta/MyAccount
6.1. Ogólne informacje o koncie klienta/MyAccount
6.2. Ochrona konta klienta
6.3. Ostrzeżenie przed fałszywymi e-mailami (spoofing), spamem i phishingiem
7. Kontakt z nami
8. Opinie klientów / komentarze / inne wypowiedzi
9. Płatności
9.1. Ogólne
9.2. Computop
9.3. PayU
9.4. Google Pay
10. Przetwarzanie danych do celów stosowania aplikacyjnych
11. Odbiorcy spoza UE
12. Okres przechowywania
13. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą
14. Szczegółowe informacje o prawach użytkownika

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma zastosowanie do przetwarzania danych przez

bonprix Spółkę z o.o. z siedzibą w Łodzi (Polska) (93-232) ul. Lodowa 101

tel 42 649 49 49

e mail : poczta@bonprix.pl

Zarząd:
Dr. Kai Heck, Stefan Waschau, Tomasz Mróz

2. Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych

Możesz skontaktować się z naszym firmowym inspektorem ochrony danych pod adresem

bonprix Spółka z o.o. (93-232) Łódź ul. Lodowa 101

e-mail : dpo@bonprix.pl

3. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne i prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią oraz kategorie odbiorców

Poniżej przedstawiamy szczegółowo procesy przetwarzania danych, za które jesteśmy odpowiedzialni, uporządkowane według celów przetwarzania danych i kategorii odbiorców.

3.1. Ustanowienie, wykonanie lub rozwiązanie umowy

Na naszych stronach mają Państwo możliwość zamawiania naszych produktów online.

3.1.1. Przetwarzanie danych przy zawieraniu umowy

Jeśli zarejestrują się Państwo na jednej z naszych stron internetowych/aplikacji i/lub zawrą z nami inną umowę, będziemy przetwarzać dane wymagane do zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy z Państwem. Obejmuje to:

 • Imię, nazwisko
 • Faktura i adres dostawy
 • Adres e-mail
 • informacje dotyczące rozliczeń i płatności
 • Data urodzenia
 • Numer telefonu
 • Informacje o złożonych zamówieniach

Podstawą prawną jest tuart. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tzn. przekazują nam Państwo dane na podstawie odpowiedniego stosunku umownego (np. zarządzanie Państwa kontem klienta/użytkownika, realizacja umowy sprzedaży) między Państwem a nami. Jesteśmy również zobowiązani do przetwarzania adresu e-mail w przypadku zakupu za pośrednictwem naszych stron internetowych/aplikacji ze względu na wymogi prawne w polskim kodeksie cywilnym (KC) w celu wysłania elektronicznego potwierdzenia zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

O ile nie wykorzystujemy Państwa danych do celów reklamowych (patrz poniżej 3.3.), to dane zebrane w celu realizacji umowy przechowujemy przez czas trwania umowy, jak również do momentu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnych umownych praw gwarancyjnych i rękojmi o. Po upływie tego okresu przechowujemy informacje wymagane przez prawo cywilne i podatkowe dotyczące stosunku umownego przez okresy określone przez prawo. W tym okresie dane te będą ponownie przetwarzane wyłącznie w przypadku kontroli organów podatkowych oraz w celu realizacji ewentualnych roszczeń.

Następujące przetwarzanie danych jest również konieczne do realizacji umowy kupna za pośrednictwem naszej strony internetowej/aplikacji:

Państwa dane dotyczące płatności zostaną przekazane dostawcom usług płatniczych, którym zlecamy przetwarzanie płatności (więcej informacji na ten temat można znaleźć w części 10. Płatności). Informacje o adresie dostawy przekazujemy zleconym przez nas firmom logistycznym i partnerom spedycyjnym. Aby zapewnić dostawę towaru zgodnie z Państwa życzeniem, przekazujemy Państwa adres e-mail i ewentualnie numer telefonu firmie logistycznej i/lub partnerowi spedycyjnemu, którym zlecamy realizację dostawy. W razie potrzeby skontaktuje się z Państwem przed dostawą, aby uzgodnić z Państwem szczegóły dostawy. Dane te będą przekazywane wyłącznie do odpowiednich celów i usuwane po ich dostarczeniu, chyba że nasi usługodawcy sami będą zobowiązani do zachowania tych danych z powodów prawnych.

3.1.1.1. Usługi Call Center

W celu zapewnienia Państwu dobrej obsługi klienta, współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług komunikacyjnych, którzy mogą uzyskać dostęp do następujących danych w celu realizacji Państwa zamówień i zapytań od klientów: Imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, historia zamówień, dane komunikacyjne. Przetwarzanie danych opiera się na podstawie prawnej z art. 6 (1) a), b), f) RODO. Dla celów jakościowych, od czasu do czasu nagrywamy rozmowy. Poinformujemy Państwa o tym bezpośrednio podczas rozmowy telefonicznej i poprosimy o zgodę. Nagrywanie rozmów bez Państwa wyraźnej zgody nie ma miejsca. Nagrania zostaną usunięte po zakończeniu oceny. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Państwa dane pozyskane podczas rozmowy będą przechowywane wyłącznie w Polsce.

3.1.1.2. Usługi płatnicze

W celu realizacji Państwa płatności oferujemy Państwu różne metody płatności, pomiędzy którymi mogą Państwo swobodnie wybierać. Oprócz standardowych metod płatności, takich jak przedpłata, płatność za pobraniem, oferujemy Państwu możliwość płatności kartą kredytową oraz natychmiastowego przelewu bankowego . W przypadku wyboru płatności kartą kredytową lub przelewem natychmiastowym, dane zamówienia zostaną przekazane do odpowiedniego dostawcy usług płatniczych w celu realizacji płatności. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 9. Płatności).

3.1.1.3. Przekazywanie danych do dostawców usług transportowych

bonprix współpracuje z następującymi firmami transportowymi w celu dostarczenia zamówionych towarów: Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (00-940) Warszawa, InPost Sp. z o.o. ul. Malborska 130 (30-624) Kraków. Poniższe dane mogą zostać przekazane tym firmom transportowym w celu dostarczenia zamówionych towarów oraz w celu awizacji dostawy: Imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. Przetwarzanie danych opiera się na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3.1.1.4. Inne kategorie odbiorców

Ponadto korzystamy z usług innych partnerów zewnętrznych, którzy są niezbędni do świadczenia usług i realizacji różnych celów. Przekazujemy dane osobowe tym partnerom zewnętrznym, jeżeli jest to konieczne w ramach świadczenia usług (np. podmiotom realizującym zamówienia, dostawcom usług marketingowych, sieciom reklamy display i/lub sieciom afiliacyjnym, porównywarkom cenowym).

3.1.1.4.1. Procesor

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych. Przetwarzający nie wykorzystują danych do własnych celów, lecz przetwarzają je wyłącznie na zlecenie administratora danych. Przykład: jeśli np. kupią Państwo artykuł w bonprix, przekazujesz bonprix m.in. swój adres e-mail w celu przesłania przez nas potwierdzenia zamówienia. bonprix jest zatem administratorem danych w zakresie przetwarzania tych danych. W celu wysłania potwierdzenia zamówienia Państwa adres e-mail zostanie następnie przekazany usługodawcy. Usługodawca ten przejmuje następnie wysyłanie do Państwa potwierdzenia zamówienia zakupionego artykułu. W tym celu usługodawca przetwarza Państwa adres e-mail w imieniu bonprix.

3.1.1.4.2. Dostawca usług marketingowych

Różnym dostawcom usług produkcyjnych (drukarnie, agencje marketingowe, firmy mailingowe) zlecamy produkcję materiałów reklamowych, jak katalogi produktów, biuletyny, mailingi itp. Przekazanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.1.1.4.3. Sieci reklamowe/afiliacyjne

Ponadto, w środowisku marketingu online korzystamy z usług innych partnerów/zleceniobiorców, którzy są niezbędni do świadczenia usług i realizacji naszych celów w zakresie marketingu online. Przekazujemy dane osobowe tym partnerom zewnętrznym, jeśli jest to konieczne do celów rozliczeniowych w ramach świadczenia usług (np. identyfikator kliknięcia, identyfikator partnera reklamowego i wartość koszyka do wyświetlania i/lub sieci afiliacyjnych i porównywarek cenowych w celach czysto rozliczeniowych. Podstawą prawną dla tego transferu danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO.

3.1.1.4.4. Inni partnerzy zewnętrzni

Ponadto korzystamy z usług innych partnerów/przetwórców zewnętrznych, którzy są niezbędni do świadczenia usług i realizacji różnych celów. Przekazujemy dane osobowe tym partnerom zewnętrznym, jeśli jest to konieczne w ramach świadczenia usług (np. partnerzy hostingowi, dostawcy usług IT). Podstawą prawną dla tego transferu danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), f) RODO.

3.2. Przetwarzanie danych do celów reklamowych (bez plików cookie / danych śledzących)

bonprix ma zasadniczo uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych osobowych do celów marketingowych. Wykorzystanie danych osobowych do celów marketingowych odbywa się, o ile nie podano inaczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Można to zrobić na różne sposoby:

3.2.1. Reklama drogą pocztową

Zasadniczo mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu Państwa danych, które zebraliśmy np. w trakcie nawiązywania z Państwem stosunków umownych, do celów marketingowych. Dla własnych celów marketingowych, jak również dla celów marketingowych osób trzecich przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres pocztowy, rok urodzenia.

bonprix jest również uprawnione do przechowywania dalszych danych osobowych użytkownika zgodnie z wymogami prawa dla własnych celów marketingowych, jak również dla celów marketingowych osób trzecich (reklamodawców). Celem jest przesyłanie Państwu reklam, które są ukierunkowane wyłącznie na Państwa rzeczywiste lub postrzegane potrzeby, a więc staramy się nie zawracać Państwu głowy bezużytecznymi reklamami.

Podstawą prawną wykorzystania danych osobowych do celów marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odniesienie do prawa do sprzeciwu

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do wyżej wymienionych celów reklamowych pod adresem poczta@bonprix.pl ze skutkiem na przyszłość (patrz punkt Prawo do sprzeciwu/odwołania).

W przypadku sprzeciwu Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego przetwarzania w celach marketingowych - o ile dalsze przechowywanie danych w celach innych niż marketingowe jest nadal konieczne. Zwracamy uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach materiały reklamowe mogą być przesyłane tymczasowo także po otrzymaniu Państwa sprzeciwu. Wynika to technicznie z koniecznego czasu realizacji procesu selekcji i nie oznacza, że nie uwzględniliśmy Twojego zastrzeżenia.

3.2.2. E-mailowa reklama podobnych towarów i usług

Jako klientowi bonprix możemy przesyłać Państwu - nawet bez Państwa wyraźnej zgody - pocztą elektroniczną treści reklamowe podobne do tych, które już kiedyś od nas otrzymałeś. O możliwości wykorzystania adresu e-mail do tego celu oraz o prawie do sprzeciwu w tym zakresie zostaną Państwo poinformowani podczas zakładania konta klienta lub składania zamówienia na naszej stronie internetowej/aplikacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odniesienie do prawa do sprzeciwu

Ponadto na końcu każdej wiadomości e-mail otrzymają Państwo informację o możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego wykorzystywania przez nas Państwa adresu e-mail w wyżej wymienionym celu (reklama porównywalnych towarów i usług) w przyszłości. Możecie Państwo jednak w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec tej rekomendacji produktu za pośrednictwem adresu poczta@bonprix.pl, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych.

3.2.3. Biuletyn informacyjny

W ramach naszego sklepu internetowego mają Państwo również możliwość zapisania się w różnych miejscach do naszego newslettera i korzystania z różnych korzyści jako obiorca newslettera. W przypadku rejestracji będziecie Państw  otrzymywać nasz newsletter, który regularnie informuje Państwa o nowych kuponach, trendach, wyprzedażach, promocjach sklepowych i zindywidualizowanych ofertach bonprix. Po złożeniu zamówienia na newsletter otrzymają Państwo e-mail z prośbą o ponowne potwierdzenie zamówienia. Dopiero po aktywacji linku potwierdzającego jesteście Państwo zarejestrowani do otrzymywania newslettera (tzw. procedura double-opt-in). W celu dalszego rozwoju naszego newslettera oraz w celach statystycznych rejestrujemy, kiedy i jak często nasz newsletter jest czytany. Zbieramy te informacje w sposób pseudonimowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odniesienie do prawa do sprzeciwu

Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę za pośrednictwem adresu poczta@bonprix.pl i/lub na końcu każdego newslettera, jak również na swoim koncie klienta w zakładce "Moje dane osobowe" oraz na naszej stronie rezygnacji, z otrzymywania naszego newslettera ze skutkiem na przyszłość, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty transmisji według stawek podstawowych.

3.2.4. Badania rynku i opinii publicznej

Aby stale doskonalić siebie i nasze produkty oraz sprostać wymaganiom naszych klientów, określamy je w ramach projektów badania rynku i opinii. Uczestnictwo w naszych projektach badania rynku i opinii jest oczywiście dobrowolne i, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, może być całkowicie anonimowe. W tym kontekście nie będą od Państwa pobierane żadne dane osobowe. Jednakże, aby móc ocenić Państwa odpowiedzi, prosimy o podanie Twojej płci, grupy wiekowej i rozmiaru ubrania. Podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane wyłącznie do celów wymienionych powyżej. Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu projektu.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.2.5. Prawo do sprzeciwu/odwołania

W każdym przypadku obowiązują następujące zasady: w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu Państwa danych osobowych w celach marketingowych, wysyłając nieformalną wiadomość pocztą na adres bonprix Spółka z o.o. (93-232) Łódź ul. Lodowa 101 (Polska) lub wysyłając e-mail na adres poczta@bonprix.pl a w przypadku wyrażenia zgody - wycofać ją.

W przypadku sprzeciwu Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego przetwarzania w celach marketingowych - o ile dalsze przechowywanie danych w celach innych niż marketingowe jest nadal konieczne. Zwracamy uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach materiały reklamowe mogą być przesyłane tymczasowo także po otrzymaniu Państwa sprzeciwu. Z technicznego punktu widzenia wynika to z koniecznego czasu realizacji w kontekście wyboru i nie oznacza, że nie uwzględniliśmy Państwa sprzeciwu.

Nie dotyczy to jednak danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Po otrzymaniu Państwa sprzeciwu lub odwołania nie będziemy już wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać tych danych do celów innych niż realizacja Państwa zamówienia oraz zaprzestaniemy wysyłania Państwu materiałów reklamowych, w tym naszych katalogów.

4. Obecność w sieci i optymalizacja strony internetowej (za pomocą plików cookie), w tym zgoda

Krótkie podsumowanie
Jako operator strony www.bonprix.pl, bonprix gromadzi dane dotyczące zachowania użytkowników na stronie www.bonprix.pl (dane śledzące). Obejmuje to między innymi to, które poszczególne podstrony (strony szczegółowe artykułu) zostały wywołane. W tym celu bonprix i/lub partnerzy bonprix mogą m.in. ustawić pliki cookie w przeglądarce używanej przez danego użytkownika. Gromadzenie danych śledzących jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę. Zgodę taką można wyrazić, klikając przycisk "OK" na "banerze plików cookie" wyświetlanym na stronie www.bonprix.pl. Wyrażenie zgody nie jest jednak konieczne do przetwarzania takich danych śledzenia, które są niezbędne do oferowania oferty na stronie internetowej www.bonprix.pl. Obejmuje to na przykład ustawienie plików cookie w celu wyświetlania koszyka na zakupy. Informacje o Państwa sposobie korzystania mogą być wykorzystywane przez bonprix m.in. do pokazywania Państwu interesujących ofert na www. bonprix.pl lub do reklamowania Państwu na innych stronach internetowych za pomocą spersonalizowanych treści (np. retargeting). O ile dane osobowe dotyczące Państwa zachowania na www. bonprix.pl mogą być wykorzystywane również przez innych dostawców, np. w celu "wzbogacenia własnych informacji", to takie wykorzystanie będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wcześniej wyrażą Państwo na to zgodę. W takich przypadkach dalsze przetwarzanie danych gromadzonych regularnie na bonprix.pl odbywa się na wyłączną odpowiedzialność dostawców. W ramach tego dalszego przetwarzania usługodawcy mogą przekazywać dane do USA. Jeśli chodzi o USA, Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że jest to kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych. W tym kontekście istnieje szczególne ryzyko, że Państwa dane będą przetwarzane przez instytucje / organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitorujących, bez możliwości skorzystania przez Państwa z odpowiednich środków prawnych. Dane śledzące, które bonprix samodzielnie gromadzi i przechowuje, będą przetwarzane przez bonprix wyłącznie pseudonimowo. Zapobiega to przyporządkowaniu danych do Państwa osoby. Jeżeli chcą Państwo usunąć poszczególne pliki cookie zapisane w Państwa przeglądarce lub chcą się Państwo dowiedzieć, którzy usługodawcy zapisali pliki cookie w Państwa przeglądarce, mogą Państwo to zrobić za pomocą "Centrum Prywatności", które dostępny jest tutaj. Użytkownik ma również możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie lub zezwolić na zapisywanie tylko niektórych rodzajów plików cookie. Szczegóły dotyczące możliwości zmiany ustawień popularnych typów przeglądarek (m.in. Google Chrome, Firefox) znajdują się w punkcie 4.2. niniejszej polityki prywatności.

4.1. Pliki cookie - Informacje ogólne i wymagania dotyczące

Na tej stronie używane są pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.). W pliku cookie zapisywane są informacje, które powstają w każdym przypadku w związku z konkretnym urządzeniem końcowym, z którego korzysta użytkownik. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Dzięki temu możemy zaoferować Państwu np. wyświetlanie koszyka na poszczególnych stronach, w którym mogą Państwo zobaczyć, ile produktów znajduje się w koszyku i jaka jest aktualna wartość zakupów. Inne pliki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera przy następnej wizycie (tzw. stałe lub krzyżowe pliki cookie). Te pliki cookies służą w szczególności m.in. do uatrakcyjnienia naszej oferty. Dzięki tym plikom możliwe jest np. otrzymywanie na tej stronie internetowej informacji dostosowanych do Państwa zainteresowań.

Zgodnie z wymogami prawnymi, zapisywanie informacji na urządzeniach końcowych (komputery stacjonarne, telefony komórkowe, tablety itp.) - np. poprzez ustawienie plików cookie - oraz pobieranie informacji z urządzeń końcowych (śledzenie) jest zasadniczo dozwolone tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę. Nie muszą Państwo jednak wyrażać na to zgody, jeśli takie przechowywanie/odzyskiwanie danych jest konieczne do funkcjonowania strony internetowej. Konieczność ta dotyczy na przykład zapewnienia następujących funkcji / osiągnięcia następujących celów:

 • Wyświetlanie koszyka na zakupy,
 • Wyświetlanie notatnika,
 • Umożliwienie i utrzymanie logowania,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemu
 • Umożliwienie rozliczeń partnerskich.

W odniesieniu do przetwarzania danych, które jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, nie mają Państwo prawa do sprzeciwu.

Użytkownik może korzystać z witryny bonprix.pl bez pobierania lub zapisywania danych na swoim urządzeniu końcowym w celach, które nie są niezbędne do korzystania z tej witryny. Z tego powodu podczas korzystania z tej strony internetowej aktywowane jest tylko "podstawowe śledzenie" - o ile nie udzielą Państwo dalszej zgody.

4.2. Opcje interwencji / ustawienia przeglądarki

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby w przyszłości nie zapisywała naszych plików cookie na Państwa dysku twardym lub usuwała już zapisane pliki cookie. Poniżej znajdują się linki, pod którymi można znaleźć instrukcje dotyczące wyłączenia oraz zarządzania plikami cookie w najbardziej popularnych przeglądarkach:

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge

Usuwanie plików cookie

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Zarządzanie plikami cookie

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/tymczasowa-zgoda-na-pliki-cookie-i-dane-witryn-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Opera

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

4.3. Zarządzanie zgodami

Używamy narzędzia ("Centrum Prywatności”) do zarządzania ustawieniami i dokumentowania zgody użytkowników naszych usług. Centrum Prywatności służy między innymi do przechowywania ustawień plików cookie dla całej witryny. Za jego pomocą przechowujemy informacje o kategoriach plików cookie wykorzystywanych przez witrynę oraz o tym, czy użytkownicy wyrazili lub cofnęli zgodę na korzystanie z każdej kategorii. Dzięki temu możemy zapobiec ustawianiu w przeglądarce użytkownika plików cookie z każdej kategorii, chyba że zostanie udzielona zgoda na poszczególne kategorie.

4.4. Zgoda na korzystanie z poszczególnych usług online/zbieranie danych do śledzenia

Jak już wyjaśniono w temacie plików cookie (punkt 4.1.), gromadzimy i przetwarzamy dane zebrane w związku z wykorzystaniem plików cookie częściowo na podstawie Państwa zgody. Zgodę tę wyrażają Państwo poprzez kliknięcie przycisku "OK" na banerze wyświetlanym w naszym sklepie internetowym, który odsyła do niniejszego tekstu zgody. W ten sposób wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie przez bonprix danych na Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez ustawienie plików cookie) lub na pobieranie danych z Twojego urządzenia końcowego. Ponadto, klikając na przycisk "OK", wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z określonych funkcji reklamowych podmiotów trzecich, których wykorzystanie samo w sobie wymaga zgody. Mają Państwo również możliwość przejścia do "Ustawień" przez baner i zarządzania swoimi preferencjami dotyczącymi zgody. Użytkownik może następnie zmienić swoją zgodę i preferencje w dowolnym momencie w Centrum Prywatności. Rozróżnia się tam "techniczne pliki cookie", "analityczne pliki cookie", i "reklamowe pliki cookie". Przetwarzanie danych, które odbywa się w związku z tymi funkcjami reklamowymi, zostało opisane poniżej (sekcja 4.4.1 do sekcji 4.4.3.7.2 niniejszej polityki prywatności).

Wszelkie przetwarzanie danych, które odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez Państwa poprzez kliknięcie przycisku "OK" służy temu samemu celowi, a mianowicie "reklamie".


Cofnięcie wszystkich zezwoleń

Wszystkie zgody, które zostały udzielone poprzez kliknięcie przycisku "OK" w banerze, mogą zostać odwołane tutaj

4.4.1 Technicznie niezbędne pliki cookie / niezbędne (nie jest wymagana zgoda)

Są to techniczne pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji. Odpowiadają one m.in. za przechowywanie produktów w koszyku, wyświetlanie produktów na liście życzeń, sterowanie filtrami i procesem zakupu, integrację funkcjonalności bezpieczeństwa, włączanie rozliczeń czy zapisywanie ustawień prywatności. Państwa zgoda nie jest wymagana w przypadku korzystania z absolutnie niezbędnych plików cookie na naszej stronie internetowej. Z tego powodu techniczne pliki cookie nie mogą być indywidualnie wyłączone lub włączone.

4.4.1.1 Adjust

Podczas korzystania z aplikacji bonprix korzysta z technologii analizy „Adjust” firmy Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37a, 10405 Berlin. Adjust gromadzi dane dotyczące instalacji (np. czy użytkownik został przekonany do zainstalowania aplikacji za pomocą środka reklamowego i za pośrednictwem którego sklepu z aplikacjami aplikacja została zainstalowana) oraz dane o zachowaniu w aplikacji. Adjust używa w tym celu między innymi identyfikatorów IDFA (iOS) lub usług Google Play, a także pseudonimizowanych (zaszyfrowanych) adresów IP i adresów Mac. Dane są przesyłane na serwery Adjust, gdzie są przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki są nam przekazywane. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie do pomiaru skuteczności działań reklamowych, do rozliczania działań reklamowych oraz do zapobiegania oszustwom. Zasadniczo mamy uzasadniony interes w gromadzeniu i przetwarzaniu danych w tych celach. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.adjust.com/privacy_policy/ i https://www.adjust.com.
Możesz sprzeciwić się opisanemu przetwarzaniu danych tutaj: https://www.adjust.com/forget-device/

4.4.1.2 Google reCaptcha Enterprise

Aby jeszcze bardziej chronić Twoje dane, korzystamy na tej stronie również z funkcji reCAPTCHA Enterprise firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Funkcja ta służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy dana osoba próbuje się zalogować, czy też ma miejsce przetwarzanie maszynowe i automatyczne, a tym samym chroni np. przed atakami typu brute force. Usługa obejmuje przesłanie do Google adresu IP oraz ewentualnie wszelkich innych danych wymaganych przez Google do świadczenia usługi reCAPTCHA i jest wykonywana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na określeniu indywidualnej odpowiedzialności osobistej za Internet i unikaniu nadużyć i spamu. W ramach korzystania z funkcji Google reCAPTCHA może również dojść do przesłania danych osobowych na serwery Google LLC. w USA, w wersji Enterprise przy wszelkiej transmisji przestrzegane są odpowiednie regulacje prawne. Wybraliśmy tę wersję, ponieważ zapewnia nam i Tobie najwyższy poziom ochrony, ale także największe bezpieczeństwo prawne. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA Enterprise i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

4.4.2 Zgoda na pliki cookie do analizy

Analityczne pliki cookie pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej i naszych kampanii reklamowych. Z ich pomocą określamy liczbę odwiedzin i pochodzenie wizyt, które przychodzą na naszą stronę. Zebrane dane przetwarzamy w formie zbiorczej, dlatego nie jest możliwe wyciąganie wniosków na temat konkretnego użytkownika serwisu. Jeśli wyłączą Państwo obsługę analitycznych plików cookie, nie będziemy w stanie analizować wydajności naszej strony internetowej i optymalizować jej pod kątem Państwa odwiedzin.

4.4.2.1 Zgoda na korzystanie z Google Analytics

W celu zaprojektowania bonprix.pl zgodnie z potrzebami i stałej optymalizacji oraz w celu wsparcia naszych działań marketingowych, przetwarzanie danych odbywa się przez Google Analytics na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Google Analytics to usługa analizy sieciowej firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych "cookies" (plików tekstowych), które są zapisywane na Państwa urządzeniu  i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Przetwarzanie danych po ich przesłaniu przez bonprix do Google Ireland Limited będzie realizowane przez Google jako wyłącznego administratora ochrony danych. W tym kontekście Google Ireland Limited jako jedyny administrator danych może przechowywać dane o Tobie w USA. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ustalił w odniesieniu do USA, że jest to kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych. W tym kontekście istnieje szczególne ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie instytucje/organy w celach kontrolnych i monitorujących, bez odpowiedniego środka prawnego przeciwko temu. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Zgodę na korzystanie z Google Analytics mogą Państwo w każdej chwili cofnąć w naszym Centrum Prywatności odznaczając odpowiednią pozycję w kategorii "Cookies analityczne".

4.4.2.2. Zgoda na korzystanie z Google Firebase Analytics

Podczas korzystania z Aplikacji korzystamy z technologii analitycznej Google Analytics dla Firebase firmy Google Ireland Limited, Gordon House , Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google Firebase/Firebase Analytics”).

Google Firebase zawiera różne funkcje, które pozwalają nam pseudonimicznie analizować funkcjonalność naszej aplikacji, a także pozwalają nam analizować zachowanie naszych klientów korzystających z aplikacji. Pozwala nam to na przykład wykrywać i analizować awarie aplikacji, ale także oceniać wyświetlenia ekranu, naciśnięcia przycisków, zakupy w aplikacji lub skuteczność działań reklamowych, wspierając w ten sposób rozwój naszej aplikacji i zarządzanie marketingiem w aplikacji. Możemy również określić, które funkcje naszej aplikacji są używane często lub rzadko. Google Firebase przechowuje w tych celach m.in. anonimowe raporty o awariach (takie, jak: o stanie aplikacji w momencie awarii, UUID instalacji, śladzie awarii (crash trace), producencie i systemie operacyjnym telefonu komórkowego, ostatnich wpisach rejestru zdarzeń), liczbę i czas trwania sesji, informacje o używanych systemach operacyjnych i modelach urządzeń, regionie, zdarzeniach dotyczących kliknięć (click events). Szczegółowy przegląd danych gromadzonych przez Google Firebase można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/firebase/answer/6318039?hl=en

Korzystanie z Google Firebase Analytics wymaga przekazania Twoich danych osobowych do Google Inc. Takie dalsze przetwarzanie danych, a także przetwarzanie danych po ich przesłaniu przez nas do Google jest wykonywane przez Google jako wyłącznego administratora danych. W zakresie, w jakim Google Ireland Limited przetwarza Twoje dane jako jedyny administrator danych, możliwe jest, że Twoje dane będą przekazywane do USA przez Google Ireland Limited. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ustalił w odniesieniu do USA, że jest to kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych. W tym kontekście istnieje szczególne ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie instytucje/organy kontrolne i nadzorujące, bez wystarczającego środka zaskarżenia przeciw temu działaniu. Google Firebase służy do optymalizacji tej aplikacji i ulepszania naszych ofert.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Więcej informacji o Google Firebase i polityce prywatności Google znajdziesz tutaj. Tutaj możesz również dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. prawa do usunięcia danych) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Google jako osobę odpowiedzialną za ochronę danych.

Zgodę na korzystanie z Google Firebase możesz w każdej chwili cofnąć w naszym Centrum prywatności, odznaczając kategorię „Analityczne pliki cookie”.

4.4.2.3 Zgoda na korzystanie z Hurra Analytics

Ta strona używa technologii Hurra Communications GmbH (www.hurra.com) do zbierania i przechowywania danych o Państwa zachowaniu na naszej stronie w celach optymalizacyjnych i marketingowych. Dane te są wykorzystywane do analizy zachowań odwiedzających i służą do tworzenia pseudonimowych profili użytkowania. W tym celu stosowane są pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej przy ponownym odwiedzeniu strony. Jednakże, profile użytkowania zebrane przez technologię hurra.com nie są łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez wyraźnej zgody odwiedzającego. Adresy IP odwiedzających są przed zapisaniem skracane, dzięki czemu wykluczone jest odniesienie do osoby i nie jest już możliwe połączenie profili użytkowania z adresami IP. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na korzystanie z Hurra Analytics w naszym Centrum Prywatności, odznaczając odpowiednią pozycję w kategorii "Cookies analityczne".

4.4.3 Zgoda na pliki cookie do celów marketingowych

Reklamowe pliki cookie są wykorzystywane przez nas lub naszych partnerów do wyświetlania użytkownikowi odpowiednich treści lub reklam na naszych stronach internetowych oraz stronach innych podmiotów. Pozwala to na tworzenie tzw. pseudonimowych profili na podstawie Państwa zainteresowań. Bezpośrednia identyfikacja Państwa osoby nie jest zazwyczaj możliwa dzięki tym informacjom, ponieważ wykorzystywane są tylko informacje pseudonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na korzystanie z tych plików cookie, będzie otrzymywał mniej odpowiednie treści i reklamy niedostosowane do jego zainteresowań.

4.4.3.1 Zgoda dla Google Adwords / Remarketing/Google Shopping/Customer Match

Nasza strona korzysta z usług Google AdWords, Google Remarketing i Google Shopping. Google AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google AdWords. Dzięki funkcji remarketingu możemy prezentować Państwu reklamy na podstawie Państwa zainteresowań na innych stronach w sieci reklamowej Google. W tym celu analizowane jest Państwa zachowanie podczas surfowania po naszej stronie internetowej, np. jakie oferty Państwo oglądali. Dzięki temu możemy pokazywać Państwu zindywidualizowane reklamy w samej wyszukiwarce Google, tzw. "Google ads" oraz na innych stronach internetowych, również po Państwa wizycie na naszej stronie. W tym celu Google zapisuje plik cookie w Państwa przeglądarce, gdy odwiedzają Państwo usługi Google lub strony internetowe w sieci reklamowej Google. Ten plik cookie jest używany do śledzenia odwiedzin na stronie. Plik cookie jest używany do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej, a nie do identyfikacji użytkownika. Takie dalsze przetwarzanie danych, jak również przetwarzanie danych po przekazaniu ich przez nas do Google, jest wykonywane przez Google jako jedynego administratora danych. O ile Google Ireland Limited przetwarza Państwa dane jako jedyny administrator danych, możliwe jest, że Państwa dane zostaną przekazane przez Google Ireland Limited do USA. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w odniesieniu do USA, że jest to kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych. W tym kontekście istnieje szczególne ryzyko, że Państwa dane będą przetwarzane przez instytucje / organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitoringu, bez możliwości skorzystania przez Państwa z odpowiednich środków prawnych. Korzystamy również z usługi Customer Match. W tym przypadku piksel jest zintegrowany z Twoją przeglądarką. Skutkuje to tym, że Google przyporządkowuje Państwu jako gościom tej strony internetowej numer identyfikacyjny i może w ten sposób rozpoznać Państwa podczas odwiedzania innych stron internetowych, aby umożliwić operatorowi tej strony internetowej skierowanie do Państwa zindywidualizowanej reklamy lub zadecydować, że taka reklama nie jest skierowana. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Więcej informacji na temat remarketingu Google i polityki prywatności Google można znaleźć tutaj. Tutaj można również dochodzić swoich praw podmiotowych (np. prawa do usunięcia danych) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Google jako administratora danych.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na korzystanie z usług Google, odznaczając odpowiednie pozycje w kategorii "Reklamowe pliki cookies" w Centrum prywatności.

4.4.3.2 Zgoda na korzystanie z Google DV360

Ta witryna korzysta z narzędzia marketingowego online Google Marketing Platform - Display & Video 360 (zwanego dalej "DV360"), narzędzia marketingowego online firmy Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia ("Google"). DV360 używa między innymi cookies, czyli małych plików tekstowych, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Google używa identyfikatora cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce internetowej. DV360 może również wykorzystywać identyfikatory cookies do rejestrowania tzw. konwersji, które są związane z zapytaniami reklamowymi. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy widzicie Państwo reklamę DV360 na stronie internetowej, a następnie odwiedzasz stronę reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki internetowej i dokonujesz zakupu. Poprzez korzystanie z DV360 Państwa przeglądarka nawiązuje automatycznie bezpośrednie połączenie z serwerem Google i przekazuje informację, że w Państwa przeglądarce internetowej została wywołana odpowiednia część naszej strony internetowej lub że kliknięto na naszą reklamę. Informacje generowane przez cookies są przekazywane przez Google na serwer w USA w celu ich analizy i tam zapisywane. Jeśli użytkownik posiada konto użytkownika w Google i jest zarejestrowany, Google może również przypisać wizytę do konta użytkownika. Nawet jeśli nie jesteście Państwo zarejestrowani w Google lub nie jesteście zalogowani, istnieje możliwość, że dostawca poznaje Państwa adres IP i zapisuje go.

Używamy DV360 do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w tym między innymi do wyświetlania reklam, które są odpowiednie i interesujące dla Państwa, poprawy raportów wydajności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby dane śledzące były gromadzone w wyżej wymienionym celu, mogą Państwo uniemożliwić ich wykorzystanie, odznaczając odpowiednią pozycję w kategorii "Reklamowe pliki cookies" w naszym Centrum prywatności.

4.4.3.3. Zgoda na retargeting na Facebooku (Website-Custom-Audience)

Nasza platforma korzysta z usług reklamowych „Facebook” i „Instagram” firmy Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia („Meta”). Za pomocą plików cookie, identyfikatorów urządzeń lub podobnych technologii informacje o korzystaniu z tej strony internetowej / aplikacji (np. informacje o przeglądanych produktach) są gromadzone we współodpowiedzialności przez bonprix i Meta i przekazywane do Meta. 
Piksel firmy Meta Platforms Ireland Limited jest zintegrowany z tą stroną internetową (website custom audience pixel), co umożliwia Meta przechowywanie plików cookie w Państwa przeglądarce, a tym samym przesyłanie danych śledzenia z przeglądarki. Podczas korzystania z aplikacji bonprix określa identyfikator Państwa urządzenia końcowego i na tej podstawie przesyła dane śledzenia do Meta. Ponadto udostępniamy Meta informacje dotyczące Państwa ostatnich zamówień (konwersji). Informacje te mogą być przypisane do Państwa osoby za pomocą dalszych informacji, które Meta Platforms Ireland Limited przechowuje na Państwa temat, np. w związku z posiadaniem przez Państwa konta na portalu społecznościowym "Facebook" lub "Instagram". Na podstawie informacji zebranych za pomocą piksela, na Państwa koncie na Facebooku lub Instagramie mogą być wyświetlane reklamy związane z zainteresowaniami naszymi ofertami (retargeting). Informacje zebrane za pomocą piksela mogą być również agregowane przez Meta Platforms Ireland Limited, a zagregowane informacje mogą być wykorzystywane przez Meta Platforms Ireland Limited do własnych celów internetowych, jak również do celów reklamowych stron trzecich. Na przykład, Meta Platforms Ireland Limited może wywnioskować pewne zainteresowania na podstawie zachowania użytkownika podczas przeglądania niniejszej strony internetowej i może również wykorzystać te informacje do promowania ofert stron trzecich. Meta Platforms Ireland Limited może również łączyć informacje zebrane za pomocą piksela z innymi informacjami, które Meta Platforms Ireland Limited zebrał o użytkowniku za pośrednictwem innych stron internetowych i/lub w związku z korzystaniem z sieci społecznościowej "Facebook" lub "Instagram", tak aby profil użytkownika mógł być przechowywany w Meta Platforms Ireland Limited. Profil ten może być wykorzystywany do celów reklamowych. Meta Platforms Ireland Limited ponosi wyłączną odpowiedzialność za trwałe przechowywanie i dalsze przetwarzanie danych śledzących gromadzonych za pośrednictwem stosowanego na tej stronie internetowej niestandardowego piksela publiczności. W zakresie, w jakim Meta Platforms Ireland Limitedprzetwarza dane jako jedyny administrator danych, istnieje możliwość, że dane te zostaną przekazane przez Meta Platforms Ireland Limited do USA. Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził w odniesieniu do USA, że jest to kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych. W tym kontekście istnieje szczególne ryzyko, że Państwa dane będą przetwarzane przez instytucje / organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitoringu, bez możliwości skorzystania przez Państwa z odpowiednich środków prawnych. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO(zgoda) Więcej informacji na temat ochrony danych w firmie Meta Platforms Ireland Limited można znaleźć tutaj. Tutaj znajdą Państwo również możliwość dochodzenia swoich praw (np. prawa do usunięcia danych) wobec Meta Platforms Ireland Limited.

Możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przekazywanie danych do Meta Platforms Ireland Limited poprzez użycie piksela na tej stronie internetowej, odznaczając odpowiednią pozycję w kategorii "Reklamowe pliki cookie" w naszym Centrum prywatności lub odmawiając wyrażenia zgody na korzystanie z Meta Retargeting. Tutaj możesz również edytować swoje ustawienia. Zasadniczo Państwa urządzenie mobilne (telefon komórkowy, tablet) ma funkcję, dzięki której mogą Państwo zdecydować za lub przeciw niektórym rodzajom spersonalizowanych reklam podczas korzystania z aplikacji. Szczegółowe informacje na temat możliwości interwencji w śledzenie można znaleźć w wyjaśnieniach w punkcie 4.2. niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

4.4.3.4. Zgoda na retargeting na Pinterest (Pinterest Tag)

Z tą witryną zintegrowany jest piksel (tag Pinterest) firmy Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland). Za pośrednictwem tego piksela informacje o korzystaniu z tej witryny (np. informacje o przeglądanych artykułach) są gromadzone wspólnie przez Pinterest Europe Limited i bonprix oraz przesyłane do Pinterest Europe Limited. Dalsze przetwarzanie danych przesłanych do Pinterest Europe Limited jest wyłączną odpowiedzialnością Pinterest Europe Limited zgodnie z przepisami o ochronie danych. Te informacje przesłane do Pinterest Europe Limited mogą zostać przypisane do Państwa osoby za pomocą dalszych informacji o Państwu przechowywanych przez Pinterest Europe Limited, np. ze względu na posiadanie konta w sieci społecznościowej „Pinterest”. Informacje zebrane za pomocą piksela mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach dotyczących naszych ofert na Państwa koncie na Pinterest (retargeting). Informacje zebrane za pośrednictwem piksela mogą być również agregowane przez Pinterest Europe Limited, a zebrane informacje mogą być wykorzystywane przez Pinterest Europe Limited do własnych celów reklamowych, a także do celów reklamowych osób trzecich. Na przykład Pinterest Europe Limited może wywnioskować pewne zainteresowania z zachowania użytkownika podczas przeglądania tej witryny i może również wykorzystać te informacje do promowania ofert stron trzecich. Pinterest Europe Limited może również łączyć informacje zebrane za pośrednictwem piksela z innymi informacjami, które Pinterest Europe Limited zebrał o Państwu za pośrednictwem innych stron internetowych i/lub w związku z korzystaniem z sieci społecznościowej „Pinterest”, dzięki czemu Państwa profil może być przechowywany na Pinterest Europe Limited. Profil ten może być wykorzystywany do celów reklamowych. O ile Pinterest Europe Limited przetwarza Państwa dane jako jedyny administrator danych, możliwe jest, że Państwa dane zostaną przekazane przez Pinterest Europe Limited do USA. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ustalił w odniesieniu do USA, że jest to kraj o niewystarczającym poziomie ochrony danych. W tym kontekście istnieje szczególne ryzyko, że Państwa dane będą przetwarzane przez amerykańskie instytucje/organy w celach kontrolnych i monitorujących bez danego Państwu adekwatnego środka odwoławczego względem tego działania. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat ochrony danych na Pinterest Europe Limited znajdą Państwo tutaj. Tutaj mogą Państwo również dochodzić swoich praw jako osoba, której dane dotyczą (np. prawa do usunięcia) w odniesieniu do danych, które Pinterest Europe Limited przetwarza o Państwu jako administratorze danych.

Mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przesyłanie danych do Pinterest Europe Ltd. poprzez użycie piksela na tej stronie, odznaczając kategorię Marketingowe pliki cookie w naszym Centrum prywatności. Tutaj mogą Państwo również edytować swoje ustawienia.

4.4.3.5. Zgoda na reklamy firmy Microsoft (Bing Ads)

Nasza strona korzysta z usługi Microsoft Advertising. Microsoft Advertising to program reklamowy online udostępniany przez Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521). ("Microsoft"). W ramach usługi Microsoft Advertising korzystamy z tak zwanego Universal Event Tracking (UET), za pomocą którego na tej stronie internetowej zbierane i zapisywane są dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. W tym celu analizowane jest Państwa zachowanie podczas surfowania po naszej stronie internetowej, np. jakie oferty Państwo oglądali. W tym celu firma Microsoft przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika. Państwa wizyty są rejestrowane za pomocą tego pliku cookie. Plik cookie służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej, a nie do osobistej identyfikacji użytkownika. W zakresie, w jakim Microsoft przetwarza dane użytkownika jako jedyny administrator danych, istnieje możliwość, że dane użytkownika przekazane zostaną przez Microsoft do Stanów Zjednoczonych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że USA są krajem o nieodpowiednim poziomie ochrony danych W tym kontekście istnieje szczególne ryzyko, że Państwa dane będą przetwarzane przez instytucje / organy amerykańskie w celach kontrolnych i monitoringowych, bez możliwości skorzystania przez Państwa z odpowiednich środków prawnych. Podstawą prawną opisanego powyżej przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Microsoft można znaleźć tutaj. W tym miejscu można również dochodzić swoich praw wobec firmy Microsoft (np. prawa do usunięcia danych).

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przez Microsoft Advertising, odznaczając odpowiednią pozycję w kategorii „Reklamowe pliki cookies" w naszym Centrum prywatności.

4.4.3.6. Zgoda na stosowanie technologii retargetingu Criteo

Niniejsza strona integruje technologię retargetingu firmy Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paryż. Za pomocą tej technologii możliwe jest wyświetlanie na stronach internetowych osób trzecich (tzw. stronach wydawców) reklam produktów, które Państwo oglądali na tej stronie. Criteo gromadzi informacje o zachowaniu użytkownika na tej stronie internetowej za pomocą plików cookie śledzenia i podobnych technologii, które są umieszczane w przeglądarce użytkownika oraz za pomocą identyfikatorów reklamowych w środowiskach, które nie obsługują plików cookie - na przykład w aplikacjach. Technologie te pozwalają Criteo analizować trendy i identyfikować zainteresowania poszczególnych użytkowników w odniesieniu do stron internetowych i aplikacji. Criteo wykorzystuje te technologie do oznaczania osób odwiedzających strony internetowe i aplikacje swoich partnerów. Użytkownicy oznaczeni przez Criteo otrzymują identyfikator techniczny. Criteo w żadnym momencie nie gromadzi danych osobowych umożliwiających identyfikację, takich jak nazwiska lub adresy. Criteo analizuje jedynie oglądane produkty lub zachowania związane z wyszukiwaniem oraz strony odwiedzane na stronie partnera, dla którego Criteo dostarcza reklamy. W celu dostarczania Państwu spersonalizowanych reklam i zapewnienia bezproblemowej obsługi online, Criteo może synchronizować identyfikatory różnych przeglądarek, z których Państwo korzystacie. ("Synchronizacja ID") Dzięki technologii synchronizacji ID, Criteo jest w stanie zawsze serwować Państwu najbardziej odpowiednie reklamy - niezależnie od przeglądarki lub urządzenia, z którego Państwo korzystają - bez konieczności gromadzenia i przetwarzania przez Criteo danych osobowych, takich jak nazwiska lub adresy. W tym celu Criteo stosuje dokładne metody łączenia w oparciu o dane techniczne gromadzone przez stosowane technologie Criteo - takie jak identyfikatory naszych partnerów reklamowych lub zaszyfrowane adresy e-mail, które partnerzy przekazują Criteo.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Criteo można znaleźć tutaj. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Criteo, odznaczając odpowiednią pozycję w kategorii "Reklamowe pliki cookies" w naszym Centrum prywatności.

4.4.3.7. Reklama marketing

Na tej stronie internetowej zbieramy informacje o Państwa zachowaniu podczas surfowania, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Informacje te mogą być łączone z informacjami o Państwa zachowaniu podczas surfowania na innych stronach internetowych (dane śledzące). Ponadto, jak już opisano, dane o użytkownikach będą gromadzone na tej stronie internetowej, jeśli utworzą konto klienta i / lub zakup towarów za pośrednictwem tej strony. W tym przypadku dane są gromadzone podczas przetwarzania umów zawartych za pośrednictwem tej strony internetowej (konto klienta / umowa i dane do przetwarzania). Dane te mogą być łączone z danymi śledzenia i innymi danymi dotyczącymi konta klienta / umowy / i rozliczeń. Dane dotyczące śledzenia oraz dane dotyczące konta klienta / umowy i rozliczeń są przechowywane anonimowo u niezależnego powiernika danych. Dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, data urodzenia itp. nie są w żadnym wypadku przekazywane. Na podstawie otrzymanych zanonimizowanych danych administrator danych tworzy informacje o Państwa preferencjach (np. pokrewieństwo z modą). Nie są tworzone informacje o danych szczególnie wrażliwych (np. poglądy polityczne, stan zdrowia) i takie dane wrażliwe nie są wykorzystywane w procesie tworzenia preferencji. Te informacje o Państwa preferencjach mogą być zbierane przez następujące firmy:

 • OS Data Solutions GmbH & Co KG,
 • Otto Group Media GmbH
 • Ströer SSP GmbH,

być wykorzystywane w celu umożliwienia osobom trzecim (reklamodawcom) odtwarzania zindywidualizowanych reklam na stronach internetowych osób trzecich (tzw. "wydawców"). W tym kontekście dane te nie są przekazywane reklamodawcom ani operatorom stron internetowych (wydawcom). O ile informacje o preferencjach są przechowywane w infrastrukturze technicznej przez OS Data Solutions GmbH & Co KG, Otto Group Media GmbH i Ströer SSP GmbH, wymienione spółki mają wyłączną kontrolę nad tymi informacjami. Informacje o preferencjach nie będą przekazywane osobom trzecim. Ani wyżej wymienione firmy, ani operatorzy infrastruktury technicznej nie są w stanie bezpośrednio przyporządkować określonych preferencji do Państwa osoby. Ponadto, minimalna liczba osób (20 osób), dla których informacje o preferencjach są przechowywane przez wyżej wymienione firmy, musi mieć takie same preferencje (anonimowość K). Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).

Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na zbieranie danych śledzących pomiędzy witrynami, odznaczając kategorię "Cookie reklamowe".

 

4.4.3.7.1. Przetwarzanie danych w aplikacji

Aplikacja bonprix App jest dostępna za pośrednictwem platform dystrybucyjnych obsługiwanych przez osoby trzecie, tzw. App Stores (Apple App Store i Google Play Store, HUAWEI AppGallery). Pobranie może wymagać wcześniejszej rejestracji w odpowiednim sklepie z aplikacjami oraz instalacji oprogramowania sklepu z aplikacjami. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych w związku z rejestracją użytkownika i udostępnianiem plików do pobrania w danym sklepie z aplikacjami i oprogramowaniem sklepu z aplikacjami. W tym zakresie odpowiedzialność ponosi wyłącznie operator danego sklepu z aplikacjami. W razie potrzeby prosimy o poinformowanie się bezpośrednio u danego dostawcy sklepu z aplikacjami. Podczas korzystania z naszej aplikacji nawiązywane jest połączenie z aktualnym sklepem bonprix. Aplikacja pobiera stamtąd treści i usługi, optymalizuje je do wyświetlania na Twoim urządzeniu i umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji.

4.4.3.7.1.1. Uprawnienia aplikacji

Aby móc w pełni korzystać z naszej aplikacji, wymagany jest dostęp do następujących uprawnień systemowych urządzenia:

  • Dostęp do sieci i połączenia sieciowe

Dostęp do sieci jest wymagany, ponieważ nasza aplikacja może być używana tylko w trybie online.

  • Aparat fotograficzny

Aby móc korzystać z funkcji wyszukiwania obrazów w aplikacji, wymagany jest dostęp do aparatu fotograficznego w urządzeniu mobilnym.

  • Magazyn zdjęć

Możesz również uzyskać dostęp do magazynu zdjęć, jeśli chcesz użyć już zapisanego pliku zdjęcia w aplikacji.

  • Pamięć urządzenia

Niektóre informacje (takie jak elementy oznaczone zakładkami) są przechowywane w pamięci lokalnej urządzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.4.3.7.2. Komunikaty push

Podczas korzystania z naszej aplikacji możemy kontaktować się z Państwem za pomocą powiadomień push, zawierających informacje o kodach marketingowych, trendach, wyprzedażach, promocjach w sklepie, usługach i zindywidualizowanych ofertach. W celu dalszego rozwoju naszej oferty oraz w celach statystycznych rejestrujemy, kiedy i jak często wiadomość push jest otwierana. Zbieramy te informacje w sposób anonimowy. W każdej chwili możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości push zmieniając ustawienia aplikacji (Android) lub ustawienia w telefonie (iOS).

4.4.3.7.3. Wyszukiwanie głosowe

Jeśli korzystasz z wyszukiwania głosowego w naszej aplikacji, Twoje nagrania dźwiękowe zostaną przesłane do naszych partnerów w celu przetworzenia zapytania wyszukiwania. Analizują oni pliki audio pod kątem cech produktu i przekształcają je w użyteczne zapytanie wyszukiwania. Pliki audio są usuwane natychmiast po analizie. Oryginalny plik audio nie jest zapisywany. Wyciągnięcie wniosku na temat Twojej osoby nie jest możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4.4.3.8. Zgoda na reklamę TikTok  (użycie wyłącznie w aplikacji)

Nasza strona internetowa korzysta z usługi TikTok Advertising. TikTok Advertising to internetowy program reklamowy TikTok Information Technologies UK Limited, One London Wall, London EC2Y 5EB („TikTok”). Poprzez wykorzystanie plików cookie i podobnych technologii, takich jak identyfikatory urządzeń, informacje o korzystaniu z naszej aplikacji bonprix (np. informacje o przeglądanych artykułach) są gromadzone wspólnie przez bonprix i TikTok Information Technologies UK Limited i przesyłane do TikTok Information Technologies UK Limited. Podczas korzystania z aplikacji aplikacja bonprix określa identyfikator urządzenia końcowego użytkownika i na tej podstawie przesyła dane śledzenia do TikTok. Za dalsze przetwarzanie danych przesyłanych do TikTok Information Technologies UK Limited odpowiada wyłącznie TikTok Information Technologies UK Limited. Te informacje przesłane do TikTok mogą zostać przypisane do Państwa osoby za pomocą dalszych informacji, które TikTok przechowuje o Państwu, np. w związku z posiadaniem konta w sieci społecznościowej „TikTok”. Na podstawie zebranych informacji mogą być Państwu wyświetlane reklamy oparte na zainteresowaniach naszymi ofertami na Państwa koncie TikTok (retargeting). Zebrane informacje mogą być również agregowane przez TikTok oraz wykorzystywane przez TikTok do własnych celów reklamowych oraz do celów reklamowych osób trzecich. Na przykład TikTok może wywnioskować pewne zainteresowania z zachowania użytkownika podczas przeglądania tej witryny i może również wykorzystywać te informacje do promowania ofert stron trzecich. TikTok może również łączyć zebrane informacje z innymi informacjami, które TikTok zebrał o Państwu za pośrednictwem innych stron internetowych i/lub w związku z korzystaniem przez Państwa z sieci społecznościowej „TikTok”, aby profil o Państwu mógł być przechowywany w TikTok. Ten profil może być wykorzystywany do celów reklamowych. W zakresie, w jakim TikTok Information Technologies UK Limited przetwarza Państwa dane jako jedyny administrator danych, istnieje możliwość, że Państwa dane mogą być przekazywane przez TikTok Information Technologies UK Limited do USA. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł w odniesieniu do USA, że jest to kraj o nieodpowiednim poziomie ochrony danych. W tym kontekście istnieje szczególne ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskie instytucje/organy w celach kontrolnych i monitorujących, 
bez odpowiedniego środka odwoławczego względem tego działania. 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda). Więcej informacji na temat ochrony danych w TikTok znajdą Państwo tutaj. W tym miejscu mogą Państwo również dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą (np. prawa do usunięcia) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez TikTok Information Technologies UK Limited o Państwu jako osobie odpowiedzialnej za ochronę danych.

4.4.3.9. Zgoda na Adjust

Technologię firmy Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 36, 10405 Berlin wykorzystujemy tylko podczas korzystania przez użytkownika z naszej aplikacji. Adjust gromadzi dane dotyczące interakcji z naszymi materiałami reklamowymi, dane dotyczące instalacji i zdarzeń w aplikacji i udostępnia je w postaci pseudonimizowanych ocen i statystyk. Używamy tych informacji do mierzenia efektów naszych kampanii marketingowych oraz do optymalizacji aplikacji. Na potrzeby tych ocen firma Adjust wykorzystuje identyfikatory, m.in.: IDFAs (iOS), Google Play Services, a także pseudonimizowane (hashowane) adresy IP i adresy MAC. Zebrane informacje są dodatkowo przekazywane odpowiednim podmiotom w celu realizacji i optymalizacji naszych kampanii reklamowych w aplikacji. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na korzystanie z usługi Adjust, odznaczając odpowiednią pozycję w kategorii "Cookies analityczne" tutaj.

5. Marketing w mediach społecznościowych i wtyczki społecznościowe

Korzystamy z różnych kanałów mediów społecznościowych, aby w szczególny sposób promować naszą firmę.

5.1. Marketing w mediach społecznościowych

W tym celu prowadzimy własną stronę firmową na Facebooku, Pintereście, Instagramie, kanał na Youtube i TikTok.
Marketing własnych produktów i usług należy uznać za cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów   realizowanych przez Administratora w rozumieniu RODO Działanie zgodne z ochroną danych musi być zagwarantowane przez odpowiedniego dostawcę.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez danego dostawcę, jak również prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach dotyczących ochrony danych dostawcy, do których link podajemy poniżej.
Facebook i Instagram (Meta)
Twitter
Youtube and Google+
Pinterest
TikTok

Mają Państwo również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami poprzez komentarze i czaty na naszej stronie firmowej w mediach społecznościowych oraz polecania produktów swoim znajomym. 
Poprzez wcześniejsze wylogowanie się ze stron portali społecznościowych i usunięcie ustawionych plików cookie można uniknąć sytuacji, w której portale społecznościowe przyporządkowują informacje o Państwa wizycie na naszej stronie do Państwa konta użytkownika w danym portalu społecznościowym.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest, o ile poniżej nie podano inaczej, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
O ile w dalszej części nie zostanie to inaczej przedstawione, nie mamy prawa do wykraczającego poza to wykorzystania Państwa danych i informacji. 

5.2. Wtyczki społecznościowe

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane wtyczki społecznościowe ("wtyczki") z różnych sieci społecznościowych, aby umożliwić korzystanie ze sklepu internetowego w sposób osobisty. Oferujemy Państwu możliwość udostępniania naszych produktów i treści na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Pinterest czy Instagram.

5.2.1. Facebook "Share"

Na tej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczkę do Facebooka można rozpoznać po literze "f" na naszej stronie. Jeśli klikną Państwo "przycisk Facebook", będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć tutaj, w polityce prywatności Facebooka.

5.2.2. Pinterest "Pin-it"

Na niniejszej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Wtyczkę Pinterest można rozpoznać po przycisku "Pin it" na naszej stronie. Jeśli klikniesz przycisk Pinterest "Pin it", będąc zalogowanym na swoim koncie Pinterest, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem Pinterest. Dzięki temu Pinterest może powiązać wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Pinterest. Więcej informacji można znaleźć tutaj, w polityce prywatności Pinterest.

6. Ochrona Państwa danych w koncie klienta/MyAccount

Krótkie podsumowanie
Na tej stronie internetowej mają Państwo możliwość założenia konta klienta/MyAccount. Na tym koncie klienta zapisywane są dane osobowe (w tym nazwisko, adres, informacje o zamówieniu). W celu zalogowania się do konta klienta należy podać adres e-mail użyty podczas rejestracji oraz przydzielone hasło. Nasze zasady dotyczące haseł wymagają, aby używali Państwo bezpiecznego hasła, które, między innymi, musi składać się z 8 cyfr i nie może zawierać Państwa imienia. Podjęliśmy bardzo wysokie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych przez nas Państwa danych. Skuteczna ochrona Państwa danych jest jednak możliwa tylko wtedy, gdy przechowują Państwo swoje dane dostępowe w bezpiecznym miejscu i chronią je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Często zdarza się, że użytkownicy używają tego samego hasła do różnych usług. Należy tego unikać za wszelką cenę. Ponadto istnieje zjawisko, że osoby trzecie próbują uzyskać dane do logowania i inne informacje (np. dane kart kredytowych) bez upoważnienia za pomocą tzw. phishingowych wiadomości e-mail. Prosimy o bardzo dokładne sprawdzenie autentyczności próśb o podanie danych osobowych, zwłaszcza jeśli otrzymują je Państwo pocztą elektroniczną. Stale sprawdzamy, czy nie dochodzi do nieuprawnionych logowań do kont klientów. Jeśli podejrzewamy, że doszło do nieuprawnionego dostępu, zablokujemy konto klienta. Ponadto możemy poinformować Państwa o istotnych zmianach na Państwa koncie klienta (np. zmiana danych adresowych lub adresu e-mail), aby mogli Państwo sprawdzić, czy zmiana została dokonana zgodnie z prawem czy przez nieuprawnioną osobę trzecią.

6.1. Ogólne informacje o koncie klienta/MyAccount

W celu zapewnienia Państwu jak największej wygody oferujemy trwałe przechowywanie danych osobowych w chronionym hasłem koncie klienta/konta użytkownika. Założenie konta klienta jest w zasadzie dobrowolne. Tylko w przypadku, gdy chcą Państwo składać zamówienia za pośrednictwem tej strony internetowej, założenie konta klienta jest obowiązkowe dla realizacji umowy. Jeśli założysz konto klienta, przetwarzanie Państwa danych zebranych tutaj w celu utrzymania konta klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODOO. Po założeniu konta klienta nie jest wymagane wprowadzanie nowych danych. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo przeglądać i zmieniać dane zapisane na Państwa koncie klienta. W każdej chwili mają Państwo możliwość usunięcia swojego konta klienta. Należy jednak pamiętać, że nie oznacza to, że wszystkie dane widoczne na koncie klienta zostaną usunięte po złożeniu przez Państwa zamówienia u nas. Na przykład musimy nadal przechowywać dane dotyczące złożonych zamówień, o ile na zakupione przez Państwa towary zostały udzielone gwarancje, które jeszcze nie wygasły. Państwa dane zostaną automatycznie usunięte po upływie obowiązującego nas okresu przechowywania danych, wynikającego z prawa cywilnego i podatkowego. Podstawą prawną dla tego dalszego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

6.2. Ochrona konta klienta

Aby założyć konto klienta, należy wprowadzić wybrane przez siebie hasło. To hasło, wraz z Państwa adresem e-mail, będzie używane do dostępu do Państwa konta. Nasze zasady dotyczące haseł wymagają, aby używali Państwo bezpiecznego hasła, które, między innymi, musi składać się z 8 cyfr i nie może zawierać Państwa imienia. Podjęliśmy bardzo wysokie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych przez nas Państwa danych. Skuteczna ochrona Państwa danych jest jednak możliwa tylko wtedy, gdy przechowują Państwo swoje dane dostępowe w bezpiecznym miejscu i chronią je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Często zdarza się, że użytkownicy używają tego samego hasła do różnych usług. Należy tego unikać za wszelką cenę. Ponadto istnieje zjawisko, że osoby trzecie próbują uzyskać dane do logowania i inne informacje (np. dane kart kredytowych) bez upoważnienia za pomocą tzw. phishingowych wiadomości e-mail. Prosimy o bardzo dokładne sprawdzenie autentyczności próśb o podanie danych osobowych, zwłaszcza jeśli otrzymują je Państwo pocztą elektroniczną. Stale sprawdzamy, czy na kontach klientów nie ma nieuprawnionych logowań. Jeśli podejrzewamy, że doszło do nieuprawnionego dostępu, zablokujemy konto klienta. Ponadto możemy poinformować Państwa o istotnych zmianach na Państwa koncie klienta (np. zmiana danych adresowych lub adresu e-mail), aby mogli Państwo sprawdzić, czy zmiana została dokonana zgodnie z prawem czy przez nieuprawnioną osobę trzecią. Należy również pamiętać, że będziesz automatycznie rozpoznawany nawet po opuszczeniu naszej strony internetowej, chyba że aktywnie się wylogujesz. Jednak ze względów bezpieczeństwa dostęp do Państwa danych zapisanych na koncie klienta jest możliwy tylko po podaniu dodatkowo zapisanego u nas hasła. W związku z ochroną Państwa danych osobowych zwracamy uwagę na następujące kwestie: Zasadniczo powinniście Państwo chronić swoje konto klienta, a także swój komputer, laptop lub urządzenie mobilne za pomocą bezpiecznych haseł i kodów PIN, które znacie tylko Państwo! Proszę pamiętać również, aby wylogować się po każdym zakupie online na tej stronie. Proszę się upenić, że używacie Państwo swoich haseł tylko do jednego konta! Nigdy nie należy używać tego samego hasła do różnych dostawców lub portali. Proszę sprawdzić, czy hasło, które Państwo wybraliście dla tej strony, jest używane również na innych stronach. W takim przypadku zalecamy natychmiastową zmianę wszystkich haseł. Nie należy zapisywać haseł w łatwo dostępnym miejscu. Proszę się upewnić, że tylko Państwo macie dostęp do haseł. Jak stworzyć bezpieczne hasło? Hasła powinny być dobrane w taki sposób, aby nie można było ich łatwo odgadnąć, np. żadnych popularnych słów z życia codziennego, własnego imienia lub imion krewnych. Aby hasło było jeszcze bardziej bezpieczne, zaleca się stosowanie kombinacji wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Czy są jakieś inne rzeczy, o których powinniście Państwo wiedzieć? Jeśli kiedykolwiek korzystacie Państwo z publicznie dostępnego komputera, zawsze należy się upewnić, że po zakończeniu wizyty na bonprix.pl wylogowaliście się Państwo.

6.3. Ostrzeżenie przed fałszywymi e-mailami (spoofing), spamem i phishingiem

Niestety, my również jesteśmy wykorzystywani jako rzekomy nadawca w tym oszustwie. Konkretnie oznacza to, że konsumenci otrzymują fałszywe wiadomości e-mail w naszym imieniu. Takie e-maile są nawet często oparte na szacie graficznej marki bonprix i mogą być trudne do odróżnienia od prawdziwych e-maili od nas. Oszuści chcą wykorzystać pozycję zaufania pomiędzy nami a naszymi klientami i w ten sposób wykraść poufne dane (np. login, dane klientów, informacje o płatnościach) lub zainstalować szkodliwe oprogramowanie (takie jak wirusy lub trojany) na Państwa komputerze lub smartfonie. Tworzenie tych e-maili i ich wysyłka nie są przez nas realizowane, nawet jeśli nasza nazwa zostanie użyta jako nadawca. Dlatego niestety nie mamy wpływu na wysyłanie tych nielegalnych e-maili. Poniżej przedstawiamy niektóre z cech, za pomocą których mogą Państwo rozpoznać pochodzące od nas e-maile:

 • Nie prosimy o podanie danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, ani nie prosimy o potwierdzenie danych osobowych za pośrednictwem linku w wiadomości e-mail.
 • Będziecie Państwo otrzymywać od nas potwierdzenia zamówień i faktury tylko za zamówienia, które zostały faktycznie złożone.
 • E-maile z załącznikami w postaci plików wysyłamy tylko na wyraźne życzenie użytkownika (np. instrukcje obsługi).
 • Maile od nas nie powinny zawierać żadnych błędów ortograficznych lub gramatycznych, ponieważ są one zawsze sprawdzane przed wysłaniem.

Jak prawidłowo radzić sobie ze spamem, phishingiem i spoofingiem:

 • Zalecamy natychmiastowe usunięcie podejrzanych wiadomości e-mail.
 • Nigdy nie należy otwierać linków ani załączników w podejrzanych wiadomościach e-mail i nie podawaj żadnych danych osobowych.
 • Jeśli mimo to przypadkowo kliknęliście Państwo na linki w e-mailu, należy zmienić niezwłocznie swoje hasło do bonprix w zakładce Moje konto. Zalecamy również przeprowadzenie skanowania antywirusowego komputera.
 • Jeśli w wiadomości e-mail znajdują się jakiekolwiek nietypowe lub podejrzane informacje dotyczące zamówień lub danych klienta, proszę zalogować się na Moje konto. Znajdziecie tam Państwo wszystkie zamówienia, które zostały złożone i możecie Państwo sprawdzić status zamówienia oraz numery faktur. W tym celu należy wprowadzić ręcznie adres bonprix.pl w pasku adresu swojej przeglądarki. Dzięki temu unikniecie Państwo przeniesienia na oszukańcze strony internetowe za pomocą linku w wiadomości e-mail.

Nasza rada dla Państwa: W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę skorzystać z naszej bezpłatnej usługi oddzwonienia lub proszę wysłać nam e-mail na adres: poczta@bonprix.pl

7. Kontakt z nami

W rubryce "Kontakt", jak również w wybranych miejscach w sklepie, oferujemy Państwu różne sposoby kontaktu z nami. Oprócz możliwości kontaktu telefonicznego, listownego lub mailowego, udostępniamy Państwu również formularz kontaktowy oraz czat dla klientów. Wszystkie dane osobowe dobrowolnie podane przez Państwa w ramach zapytania kontaktowego zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytania. Informacje obowiązkowe, które są nam potrzebne co najmniej do przyporządkowania Państwa zapytania do nas i do przetworzenia go dla Państwa, są oznaczone symbolem (*). Aby chronić Państwa dane, przekazujemy je wyłącznie w formie zaszyfrowanej https. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

8. Opinie klientów / komentarze / inne wypowiedzi

Kiedy użytkownicy zostawiają komentarze / recenzje produktów lub inne wypowiedzi na tej stronie, ich adresy IP są przechowywane przez 7 lub 14 dni w oparciu o nasze uzasadnione interesy określone w art. 6(1)(f) RODO. Odbywa się to dla naszego bezpieczeństwa w przypadku, gdy w komentarzach i wpisach pozostawiane są nielegalne treści (obelgi, niedozwolona propaganda polityczna itp.). Jeśli zostawisz komentarz, rekomendację lub ocenę na temat produktów, marek i stylów, przetwarzamy te dane osobowe, które podasz dobrowolnie w kontekście komentarza lub oceny. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ponadto, nasze warunki wystawiania opinii mają zastosowanie do ustawień własnych treści na tej stronie.

9. Płatności

9.1. Ogólne

Przetwarzamy Państwa dane dotyczące płatności w celu realizacji płatności, np. gdy dokonują Państwo zakupu lub korzystają z produktu i/lub usługi za pośrednictwem tej strony internetowej. W zależności od sposobu płatności, przekazujemy Państwa dane dotyczące płatności osobom trzecim (np. w przypadku płatności kartą kredytową Państwa dostawcy karty kredytowej). Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

9.2. Computop

Jeśli zdecydują się Państwo na płatność za pomocą polecenia zapłaty lub karty kredytowej, to obróbka techniczna jest wykonywana przez Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg. Computop jest PSP z certyfikatem PCI DSS i wiodącym dostawcą usług dla bezpiecznych transakcji płatniczych. Computop jest zgodny z normą bezpieczeństwa PCI. Odpowiednie informacje dotyczące karty kredytowej są przechowywane i przetwarzane wyłącznie przez Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.

9.3. PayU

W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayU Państwa dane dotyczące płatności zostaną przekazane firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186 (zwanej dalej "PayU") w ramach realizacji płatności. Firma PayU zastrzega sobie prawo do przekazania danych zewnętrznym osobom trzecim, w tym instytucjom finansowym, które zatwierdzają i przetwarzają płatności, w celu zatwierdzenia, autoryzacji i rozliczenia. Dalsze informacje na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności PayU.

9.4. Google Pay

W przypadku płatności za pośrednictwem systemu Google Pay, Państwa dane dotyczące płatności zostaną przekazane firmie Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej "Google") w ramach realizacji płatności. Firma Google zastrzega sobie prawo do przekazania danych zewnętrznym osobom trzecim, w tym instytucjom finansowym, które zatwierdzają i przetwarzają płatności, w celu zatwierdzenia, autoryzacji i rozliczenia. Dalsze informacje na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google.

10. Przetwarzanie danych do celów aplikacyjnych

Jeśli interesuje Państwa bonprix jako potencjalny pracodawca, mają Państwo możliwość zapoznania się z ofertami pracy i możliwościami aplikowania u nas na naszej stronie internetowej w zakładce "Kariera". Tutaj oferujemy Państwu również możliwość złożenia wniosku bezpośrednio online poprzez nasz formularz zgłoszeniowy. Wszystkie dane osobowe przekazane nam w związku z Państwa zgłoszeniem będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu zgłoszenia przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty ich przekazania a, za Państwa zgodą, będą przechowywane w celu objęcia przyszłych wakatów przez okres maksymalnie 12 miesięcy od otrzymania Państwa zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a) RODO

11. Odbiorcy spoza UE

Z wyjątkiem operacji przetwarzania, w przypadku których w niniejszej polityce prywatności informujemy o możliwości przekazywania danych do odbiorców znajdujących się poza UE, nie przekazujemy Państwa danych do odbiorców znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji UE.

12. Okres przechowywania

Czas przechowywania danych zebranych na Państwa temat zależy od celu, w jakim je przetwarzamy. Przechowywanie odbywa się tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia zamierzonego celu. O ile jesteśmy zobowiązani do przechowywania pewnych kategorii danych przez określony czas ze względu na obowiązki prawne (np. obowiązki wynikające z prawa podatkowego), dalsze przechowywanie danych po tym, jak ich przechowywanie nie jest już konieczne do osiągnięcia danego celu, będzie miało miejsce wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego. W takim przypadku dostęp do danych zostanie zablokowany.

Przykładowe nazewnictwo okresów przechowywania

 • Dane na koncie klienta: Nieograniczone przechowywanie danych głównych w przypadku aktywności klienta. Konto klienta zostanie usunięte po 6 latach nieaktywności.
 • Wykorzystanie danych do celów marketingowych (bez śledzenia): 6 lat.
 • Zgody: Trwałe przechowywanie, o ile zgody są wykorzystywane w sposób ciągły (np. stałe wysyłanie newsletterów pocztą elektroniczną).
 • Informacje o wykorzystywaniu danych do celów reklamowych osób trzecich w celu przekazywania informacji: 2 lata.
 • Dane dotyczące monitorowania: 2 lata.
 • Rejestry rozmów: 6 miesięcy.
 • Dane w celu realizacji (reklamy) zastrzeżeń: Nieograniczona pamięć.

13. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu prawa podmiotu danych. Na przykład, masz prawo zażądać informacji na temat danych, które przechowujemy na Twój temat. Mają Państwo również prawo do odwołania udzielonej nam zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec indywidualnego przetwarzania danych. Mają Państwo również prawo do korekty niedokładnych danych oraz do żądania, abyśmy przesyłali Państwu określone dane w standardowym formacie elektronicznym. Mają Państwo również prawo do usunięcia danych, które przechowujemy na Państwa temat. Należy pamiętać, że ze względów prawnych możemy być zobowiązani do dalszego przechowywania danych, pomimo skorzystania z prawa do ich usunięcia. Ponadto, w poszczególnych sytuacjach mamy interes w dalszym przechowywaniu Państwa danych, który przeważa nad Państwa interesem w ich usunięciu (np. jeśli nadal mamy wobec Państwa nieuregulowane roszczenia).

14. Szczegółowe informacje o prawach użytkownika

Oprócz prawa do cofnięcia udzielonej nam zgody, po spełnieniu odpowiednich wymogów prawnych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych (art. 15 RODO), w szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały one pozyskane bezpośrednio od Państwa;
 • prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia prawidłowych danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych (art. 17 RODO), o ile nie musimy przestrzegać ustawowych lub umownych okresów przechowywania danych lub innych zobowiązań prawnych lub praw do dalszego przechowywania (np. jeśli mamy jeszcze nieuregulowane roszczenia wobec Państwa);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO), o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzają się Państwo na ich usunięcie; administrator nie potrzebuje już danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), tj. prawo do przeniesienia wybranych danych przechowywanych przez nas na Państwa temat do wspólnego, nadającego się do odczytu maszynowego formatu lub do żądania przeniesienia ich do innego administratora danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo z centralą naszej firmy.

Powyższych praw, które Państwu przysługują wobec nas, możecie Państwo dochodzić za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta pocztą na adres bonprix Spółki z o.o. (93-232) Łódź ul. Lodowa 101 (Polska) lub pocztą elektroniczną na adres poczta@bonprix.pl. Prawo do przenoszenia danych można zrealizować na swoim koncie klienta.

Status: 15.03.2021