Regulamin

Regulamin bonprix

Klient dokonujący zakupu otrzymuje bezpłatny katalog z nową ofertą handlową.

Zamówienia

Zamówienia przyjmujemy:

  • przez sklep internetowy www.bonprix.pl
  • telefonicznie: 42 649 49 49
    od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 20.00 i w soboty od 8.00 do 19.00.
  • faksem 42 649 28 49
  • pisemnie na karcie zamówienia dołączonej do katalogu: bonprix Sp. z o.o., Lodowa 101, 93-232 Łódź.

Klient składając zamówienie przyjmuje ofertę bonprix. Bonprix niezwłocznie potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji.

 

Ceny

Ceny podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Klient ma następujące możliwości zapłaty ceny wskazanej na stronie internetowej lub w katalogu: kartą kredytową, przez płatność online, za pobraniem lub bonem do wykorzystania do wartości zamawianych produktów. W przypadku bonu, jego wartość nie może pokrywać kosztów wysyłki oraz innych świadczeń bonprix. Rozliczenie wartości bonu z ceną produktów następuje automatycznie.

 

Koszty wysyłki

Do płaconej ceny towaru należy doliczyć koszty wysyłki właściwe dla wybranego sposobu płatności i dostawy:

  • 9,99 zł przy wyborze płatności online (PayU) lub kartą kredytową i dostawy do Paczkomatu InPost 24/7. Opcja dostępna tylko dla zamówień ze strony www.bonprix.pl
  • 9,99 zł przy wyborze płatności online (PayU) lub kartą kredytową i dostawy przez Pocztę Polską (doręczenie lub odbiór w placówce). Opcja dostępna tylko dla zamówień ze strony www.bonprix.pl
  • 13,50 zł w przypadku płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku wyboru płatności online (PayU) lub kartą kredytową zamówienie zostanie przyjęte do realizacji z chwilą potwierdzenia rezerwacji wystarczających środków na koncie bankowym Klienta. 

 

Dostawa towarów

Dostawa towarów następuje w terminie 2-4 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia, chyba że podczas składania zamówienia został podany inny termin realizacji dostawy. 

Wysyłki towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. Przy dużej ilości napływających zamówień niektóre artykuły mogą być dostarczone osobną przesyłką w terminie późniejszym, który wynosi 3-4 tygodnie od dnia otrzymania zamówienia. Wysyłka towarów jest ograniczona do terytorium Polski.

Koszty wysyłki naliczane są tylko raz przy dostawie głównej, nawet jeśli zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od firmy. 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości kosztów wysyłki, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły już zamówienia przed dokonaniem ww. zmian.

 

Prawo zwrotu towaru (prawo odstąpienia od umowy)

Gwarantujemy prawo odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny. Odstąpić od umowy można w ciągu 100 dni od daty otrzymania przesyłki. Dla zachowania terminu 100 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres bonprix Sp. z o.o., Magazyn A, Lodowa 101, 93-232 Łódź lub na adres e-mail poczta@bonprix.pl. Bonprix niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia za pośrednictwem zwrotnie przesłanej wiadomości, wskazując datę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron powinien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez bonprix oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Bonprix może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi na adres bonprix Sp. z o.o., Magazyn A, Lodowa 101, 93-232 Łódź. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości. Odesłanie zwracanych artykułów w oryginalnym opakowaniu wraz z dokumentem zwrotu, który Klient otrzymał z przesyłką, może przyspieszyć przetwarzanie zwrotu. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym towarem  (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub innego sprawdzenia towaru). W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu bonprix może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. 

Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przekazem pocztowym, przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność albo w formie bonu do wykorzystania na kolejne zakupy w przypadku wyboru przez Klienta tej formy rozliczenia należności z tytułu zwrotu . Nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru na inny. W siedzibie bonprix w Łodzi nie można dokonać zwrotu towaru osobiście.

W przypadku niewywiązania się bonprix z dostawy wszystkich zamówionych towarów w terminie 30 dni, klient ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

Gwarancja (reklamacja)

Bonprix dokłada wszelkich starań, aby towar dostarczany konsumentowi był wolny od wad oraz zgodny ze złożonym zamówieniem. Bonprix odpowiada wobec konsumenta za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku konsumentów, którzy dokonali zakupu towaru przed dniem 25.12.2014 r. bonprix odpowiada za niezgodność towaru z umową, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Towar wadliwy wraz z reklamacją należy odesłać na adres bonprix Sp. z o.o., Magazyn A, Lodowa 101, 93-232 Łódź załączając opis wady oraz dane umożliwiające identyfikację klienta. 

Oświadczenie reklamacyjne może być przekazane do bonprix w dowolnej formie, przy czym przesłanie go wraz z reklamowanym towarem może przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku uznania roszczeń za zasadne, bonprix zwraca reklamującemu również poniesione koszty dostarczenia reklamowanego towaru na podstawie przedłożonego przez reklamującego dowodu ich poniesienia, a w przypadku nieprzedłożenia takiego dowodu, w równowartości najtańszej oferowanej przez bonprix opcji dostawy.

W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zgodnie z wymogiem art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21.05.2013r., bonprix wskazuje łącze do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

bonprix sp. z o.o.
ul. Lodowa 101 93-232 Łódź
NIP: 728-013-24-90
KRS 0000114651